University of Twente Student Theses

Login

Van aanrecht naar arbeidsrecht: onderzoek naar effectiviteit van beleid in het kader van de ESF subsidie gericht op verhoging van de arbeidsparticipatie van vrouwen

Esch, M. van (2013) Van aanrecht naar arbeidsrecht: onderzoek naar effectiviteit van beleid in het kader van de ESF subsidie gericht op verhoging van de arbeidsparticipatie van vrouwen.

[img] PDF
1MB
Abstract:Het doel van dit onderzoek was antwoord te geven op de vraag in hoeverre het beleid rond ESF subsidie effectief is, als het gaat om het verhogen van de arbeidsparticipatie van vrouwen, in de perceptie van subsidieontvangers tussen 2007 en 2013. De aanvragers waren werkzaam bij gemeenten, Opleidings- en ontwikkelings (O & O) instellingen en Ngo’s. De bevonden effectiviteit is geanalyseerd door middel van kwalitatief onderzoek. De onderzoeksvraag luidde: In hoeverre wordt het gevoerde beleid van 2007 tot 2013 in het kader van ESF subsidies gericht op het verhogen van de arbeidsparticipatie van vrouwen, effectief bevonden door ontvangers? Door middel van het doen van een diepte-interview bij een gemeente, twee Ngo’s en twee O & O fondsen werd getracht antwoord op de hoofdvraag te vinden. Deze actoren hadden zich allen in de periode 2007-2013 in meer of mindere mate bezig gehouden met het verhogen van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Hiernaast heeft nog een interview per telefoon plaatsgevonden met een persoon die zowel bij een gemeente als bij het Agentschap SZW betrokken is geweest in het kader van ESF-subsidies. Bij één NGO werd er geen gebruik gemaakt van ESF, maar van het structuurfonds EFRO. Deze respondent hield zich echter ook bezig met ESF, en kon daarom zowel over het werven van vrouwen in het kader van EFRO als de regelingen van ESF informatie verschaffen. De concentratie van deze gesprekken lag voornamelijk op de vraag hoe het middel; de subsidie en daarbij horende procedures in verhouding stond met het uiteindelijke doel. De theoretische basis van dit onderzoek bestaat uit definities van effectiviteit en legitimiteit die opgesteld zijn door Morris (2002) , Bekkers (V. Bekkers & Edwards, 2007) Ringeling (1993) en Tirion (Tirion, 2006) en de definitie van beleid zoals opgesteld door Hoogerwerf (1998). De institutionele benadering van beleid (March & Olsen, 1989) werd in dit onderzoek gebruikt om aan te geven dat de beoordeling van effectiviteit niet alleen afhankelijk is van een culturele of rationele opvatting, maar dat er allerlei rationaliteiten, logica’s en daarmee samenhangende regels (A Hemerijck, 2001) , richting geven aan het handelen van bijvoorbeeld een beleidsmaker. Het komt er op neer dat niet het product ter belangstelling staat, maar het proces, leidende tot het eindproduct, ook wel ‘throughput’ genoemd. (P. Jansen, 2003). De manier van sturing door het Agentschap SZW, uitvoeringscooördinator van ESF in Nederland, lijkt de nadruk te leggen op sturing van in- en outputparameters (Denters, 2001). Uit dit onderzoek lijkt het dat prestatiemeting (Bruijn, 2006, pp. 29-46) , een kenmerk van ‘New Public Management’ (Hood, 1995) in sommige gevallen outcome-effecten kan verhullen (Bekkers, 2013, p. 110) De theorie over effectiviteit en legitimiteit vormde een kader voor de onderzoeksresultaten en gaven richting in gesprekken. Indicatoren behorende bij ‘input, throughput, output en outcome legitimiteit’ (Easton, 1965) zijn gekozen om tot een systematische beoordeling (Bekkers, 2013, p. 371) te kunnen komen. Daarbij is gekozen voor zes indicatoren die zowel tot de logica van passendheid als de logica van consequenties ( March & Olsen, 1989, pp. 23-24)behoorden. Deze zes indicatoren; perceptie van rechtmatigheid, gedeelde overtuigingen (draagvlak), de kwaliteit van het proces (Beetham & Lord, 1998, p. 4; Bekkers, 2013, p. 371) responsiviteit (Fenger, Ravestein, & Steen, 2011)en (Bekkers, 2013, p. 373) efficiency en effectiviteit (output en outcomes) zijn leidend geweest in de beoordeling van het gevoerde beleid.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Management Society and Technology BSc (56654)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63621
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page