University of Twente Student Theses

Login

Pilotgemeenten als proefkonijnen: een onderzoek naar beleidsveranderingen en beleidsleren bij het maken van toezichtbeleid voor de Drank- en Horecawet door gemeenten tijdens de ‘Pilot toezicht Drank- en Horecawet’

Kleinsman, M. (2013) Pilotgemeenten als proefkonijnen: een onderzoek naar beleidsveranderingen en beleidsleren bij het maken van toezichtbeleid voor de Drank- en Horecawet door gemeenten tijdens de ‘Pilot toezicht Drank- en Horecawet’.

[img] PDF
1MB
Abstract:Deze scriptie betreft een onderzoek naar beleidsveranderingen en beleidsleren bij het maken van toezichtbeleid voor de Drank- en Horecawet door gemeenten tijdens de ‘Pilot toezicht Drank- en Horecawet’. Overheden zetten vaak een pilot op om te kijken naar de beste manier om bepaald beleid uit te voeren. De deelnemers van een pilot zijn de eersten die werken met bepaald beleid en moeten vaak zelf het beleid maken. Zij kunnen niet kijken hoe andere gemeenten het hebben gedaan en van deze andere gemeenten leren. Over overheden die leren door beleidsdiffusie is al veel geschreven. Er is echter weinig geschreven over de factoren die de beleidskeuzen verklaren van de ‘eersten’ die beleid moeten ontwikkelen. In deze scriptie wordt ten eerste beschreven welk type van beleidsverandering, te weten beleidsinnovatie, beleidsopvolging, beleidsonderhoud of beleidsbeëindiging de pilotdeelnemers hebben gebruikt bij het maken van toezichtbeleid op de Drank- en Horecawet (DHW) tijdens de ‘ Pilot toezicht Drank- en Horecawet’ in de jaren 2008, 2009 en 2010. Ten tweede wordt verklaart in welke mate de ernst van de alcoholproblematiek en het toegekende budget de keuze voor een type van beleidsverandering verklaren bij het maken van toezichtbeleid. Ten slotte wordt beschreven in welke mate de pilotgemeenten hebben geleerd van ervaringen in het verleden, gebruik hebben gemaakt van kennis en ervaring, geleerd hebben in de praktijk of geleerd hebben door interactie bij het maken van toezichtbeleid op de DHW. De pilotgemeenten Katwijk, Leeuwarden, Maastricht, en Utrecht zijn geanalyseerd in dit onderzoek. Er zijn mondelinge interviews gehouden met deze de beleidsmedewerkers die zich bezig hielden en houden met het toezichtbeleid van de DHW tijdens de pilot. Tevens zijn evaluatieonderzoeken van NovioConsult gebruikt om tot een antwoord op de onderzoeksvraag te komen. Om tot een antwoord op de vragen te komen is gekozen voor een inhoudsanalyse van de interviews. Er zijn vier hypothesen opgesteld waarmee de gegevens zijn geanalyseerd. Aan de hand van deze hypothesen is tot een antwoord op de onderzoeksvragen gekomen. De eerste hypothese stelt dat pilotgemeenten zullen kiezen voor beleidsinnovatie. De verwachting was dat de pilotgemeenten zouden kiezen voor beleidsinnovatie omdat de nadruk bij de pilot erop lag dat de pilotgemeenten het beleid naar eigen inzicht konden maken, daarbij rekening houdend met de lokale omstandigheden. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Bij de gemeenten Utrecht, Katwijk en Maastricht is er sprake van beleidsonderhoud en bij de gemeente Leeuwarden is er sprake van beleidsopvolging. De tweede hypothese stelt dat pilotgemeenten waar de ernst van het alcoholprobleem groot is zullen kiezen voor beleidsinnovatie. Deze hypothese kan niet bewezen worden. De derde hypothese stelt dat pilotgemeenten door de toekenning van een budget zullen kiezen voor beleidsinnovatie. De verwachting was dat door de beschikbaarheid van het budget de pilotgemeenten zouden kiezen voor beleidsinnovatie omdat geld geen beperkende rol zou spelen bij het maken van beleid. Dit blijkt echter niet zo te zijn. Het blijkt wel dat als er geen budget is, de capaciteit voor het toezicht houden wordt verminderd. De vierde hypothese luidt dat pilotgemeenten niet leren van bestaand beleid, door kennis en ervaring van anderen of door interactie binnen een netwerk maar leren door te doen. Het blijkt uit de analyse dat deze hypothese deels waar. De pilotgemeenten die voor het eerst werken met toezichtbeleid leren door te doen maar tevens ook door kennis en ervaring van andere actoren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/63622
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page