University of Twente Student Theses

Login

Wat zijn de effecten van de voetbalcursus FC Twente Scoren in de wijk op het voedingsgedrag van individuele leerlingen?

Spiekstra, L. (2013) Wat zijn de effecten van de voetbalcursus FC Twente Scoren in de wijk op het voedingsgedrag van individuele leerlingen?

[img] PDF
1MB
Abstract:In deze bacheloropdracht worden de effecten op het voedingsgedrag geëvalueerd van de voetbalcursus gegeven door de stichting FC Twente Scoren in de wijk gegeven aan 8 klassen van 8 basisscholen in Enschede en Hengelo. De centrale onderzoeksvraag luidt: ‘Wat zijn de effecten van de voetbalcursus FC Twente Scoren in de wijk op het voedingsgedrag van individuele leerlingen?’. De stichting FC Twente scoren in de wijk is ontstaan door de solidariteitsgedachte van de voetbalclub om een maatschappelijk rol te dienen in de regio. Een van de projecten van deze stichting is de voetbalcursus. Deze cursus is opgezet om overgewicht bij kinderen tegen te gaan en om de kinderen kennis bij te brengen over een gezonde leefstijl. In overleg met de gemeente en op basis van behoefte zijn 8 basisscholen benaderd om deel te nemen aan deze cursus. Deze cursus heeft geleid tot een wekelijkse training gedurende 8 weken variërend in de groepen 6, 7 of 8. Tijdens deze trainingen was er veel aandacht voor bewegen, gezonde voeding en sociale discipline. Het kwalitatieve gedeelte van dit onderzoek is tot stand gekomen door middel van een gesprek met de projectleider van de voetbalcursussen en er is achtergrondinformatie verzameld om meer te weten te komen over de in houd en de doelen van de stichting. Voorafgaand aan de voetbalcursus hebben de leerlingen een drietal vragenlijsten ingevuld waarin werd gevraagd naar persoonskenmerken en hun voedings- en beweeggedrag. Vervolgens heeft de voetbalcursus plaatsgevonden en afsluitend zijn er 2 vragenlijsten afgenomen bij de kinderen die vroegen naar hun voedings- en beweeggedrag. Deze gegevens beslaan het kwantitatieve gedeelte van dit onderzoek. De vragenlijsten zijn verwerkt in SPSS om hiermee de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Deze bacheloropdracht betreft een ex post evaluatie en heeft een klassiek research design met een pre-test en post-test, zonder controlegroep. De theorie die wordt gebruikt om het menselijk gedrag te kunnen verklaren is het ASE-model. Dit is een vaak gebruikt model om gedrag en veranderingen in gedrag te kunnen verklaren. In het ASE-model wordt verondersteld dat intentie gedrag verklaart en deze wordt bepaald door 3 gedragsdeterminanten; attitude, sociale invloed en eigen-effectiviteit. Deze gedragsdeterminanten zijn vertaald naar mogelijke verklarende variabelen kennis, houding, voedingsklimaat en geslacht. Als eerste zijn de doelstellingen en de inhoud van de cursus besproken. Daaropvolgend is er inzicht gegeven in mogelijke variatie tussen de voetbalcursussen. Vervolgens is er door middel van de data getoetst of er sprake was van doelbereiking door schalen te construeren die een voormeting geven, een nameting geven over het voedingsgedrag en het verschil tussen beide. Uit deze toetsing is gebleken dat er geen verandering in voedingsgedrag heeft plaatsgevonden. Van de mogelijke verklarende variabelen (attitude, kennis geslacht en voedingsklimaat) bleek alleen het voedingsklimaat significant.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63624
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page