University of Twente Student Theses

Login

De preventie van gezondheidsproblemen en -risico's bij adolescenten: werken met een adolescententeam

Vries, K.H. de (2013) De preventie van gezondheidsproblemen en -risico's bij adolescenten: werken met een adolescententeam.

[img] PDF
926kB
Abstract:Elke GGD beschikt over het zorggebied Jeugdgezondheidszorg (JGZ), die (preventieve) zorg op zich neemt voor jeugd tot 19 jaar. Het laatste geplande contactmoment dat de JGZ echter met de jeugd heeft, vindt plaats op de leeftijd van 13 jaar. In het rapport, uitgegeven door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: ‘Extra Contactmoment in de Leeftijdsperiode 12 tot 19 Jaar’, wordt voorgesteld om een extra contactmoment in te voeren bij een leeftijd van 15-16 jaar. De GGD Twente onderzoekt onder andere naar aanleiding van bovengenoemd rapport in welke vorm een nieuw contactmoment kan plaatsvinden. Zij wil dit graag invullen met behulp van een adolescententeam. In opdracht van GGD Twente is om deze reden een literatuurstudie uitgevoerd met als hoofdvraag: “Op welke wijze kan de preventieve zorg, die verleend wordt door het adolescententeam van de JGZ aan 15-16 jarige adolescenten van het niveau VMBO het beste worden vormgegeven?” Deze hoofdvraag is onderzocht aan de hand van bestaande wetenschappelijke en grijze literatuur. In dit onderzoek zijn een tiental gezondheidsproblemen en -risico’s naar voren gekomen, te weten: Risico’s die te maken hebben met ongezond eten, overgewicht en obesitas; Risico’s die te maken hebben met alcoholgebruik; Risico’s rondom (veilig) vrijen; Geweld, delinquentie en pesten; Aandachtsproblemen en sociale problemen; Somatische klachten; Psychosociale problemen; Gebruik van softdrugs; Roken en het gebruik van harddrugs. Na het onderzoeken van de voorkomende gezondheidsproblemen en –risico’s is onderzocht welke methodieken voor het benaderen van adolescenten voor preventieve zorg effectief zijn. Hieruit kwam naar voren dat methodieken waarbij interactie plaatsvindt tussen de doelpopulatie en de hulpverlener effectiever kunnen zijn dan methodieken waarbij er eenzijdige communicatie plaatsvond. Tot slot is onderzocht welke interventies preventie kunnen bieden tegen de voorkomende gezondheidsproblemen en –risico’s, rekening houdende met de hierboven genoemde effectieve methodieken. Hier kwam een zevental interventies naar voren die uitgevoerd zouden kunnen worden door het adolescententeam.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63639
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page