University of Twente Student Theses

Login

Orde in de chaos: Afspraken en toezeggingen tussen gemeente en nutsbedrijven bij binnenstedelijke rioleringsprojecten geordend met classificaties

Hiehle, M. (2013) Orde in de chaos: Afspraken en toezeggingen tussen gemeente en nutsbedrijven bij binnenstedelijke rioleringsprojecten geordend met classificaties.

[img] PDF
9MB
Abstract:In dit onderzoek zijn classificaties opgesteld voor afspraken en toezeggingen. Deze afspraken en toezeggingen worden tussen de gemeente en de nutsbedrijven gemaakt bij binnenstedelijke rioleringsprojecten. Hiermee is een beter inzicht mogelijk in de afspraken en toezeggingen die gemaakt worden in het coördineren van de nutsbedrijven door de gemeente bij binnenstedelijke rioleringsprojecten. Deze indeling met classificaties is een goed startpunt voor het ordenen van een Organization Memory. Dit betere inzicht is nodig omdat het ingewikkelder wordt om het coördinatieproces met nutsbedrijven bij binnenstedelijke rioleringsprojecten te overzien. Dit komt omdat er in de loop van de tijd meer kabels en leidingen in de grond zijn komen te liggen. Er moet dus met meer partijen afgestemd worden als er werkzaamheden plaatsvinden in het gebied waar kabels en leidingen liggen. Daarom geeft dit onderzoek een invulling op de volgende doelstelling: Afspraken en toezeggingen van medewerkers van de gemeente met nutsbedrijven structureren met behulp van classificaties en deze classificaties stroomlijnen met een stromendiagram. De classificaties zijn opgesteld door bij drie casestudies documentatie door te nemen en interviews uit te voeren. Deze zijn vervolgens geclassificeerd in vier classificaties en deze classificaties zijn gestroomlijnd in een stromendiagram. De meest gedetailleerde classificatie is de classificatie 'wat'. Deze is ingedeeld op de inhoud van de afspraken of toezeggingen. Deze classificatie heeft twee hiërarchische lagen. In de laagste laag zijn 45 klassen opgenomen waarin individuele afspraken zijn beschreven. In de laag hoger worden met behulp van twee gefacetteerde classificaties (classificaties die het zelfde op een andere manier indelen) de klassen ingedeeld. De classificatie 'wanneer' is gebaseerd op de fase in het project dat afspraken en toezeggingen gemaakt worden. Hier zijn acht fasen gevonden, zes fasen in de voorbereiding en twee in de uitvoering. De classificatie bestaat dan op het laagste niveau dan ook uit de 8 fasen en in de hiërarchische niveau hoger uit de voorbereiding en de uitvoering. De classificatie 'wie' is gebaseerd op het bedrijf waarmee de afspraak of toezegging is gemaakt. Op het laagste hiërarchische niveau zijn dit de namen van de bedrijven. Deze bedrijven zijn op een hoger hiërarchisch niveau opgedeeld in of het een nutsbedrijf of aannemer is. De classificatie 'waarom' is gebaseerd op waarom een afspraak of toezegging is gemaakt, voor een project specifiek of voor alle projecten in het algemeen. Bij project specifieke afspraken en toezeggingen krijgt de klasse de naam van het project en als het een afspraak is voor projecten in het algemeen, dan krijgt de klasse de naam 'globaal'. Deze vier classificaties delen de afspraken en toezeggingen ieder op een andere manier in. Het zijn dus vier gefacetteerde classificaties. Tijdens het invoeren van afspraken of toezeggingen of bij het verkrijgen van overzichten zullen vaak meerdere classificaties ingevuld worden. Dit om op die manier een doorsnede te krijgen van de afspraken en toezeggingen die voldoen aan meerdere classificaties. Hierbij is het vaak zo dat als een klasse wordt geselecteerd bij een classificatie een deel van de klassen van de andere classificaties niet meer van toepassing is. Door deze niet weer te geven is er minder keuze, wat tot sneller selecteren leidt. In het algemene stromendiagram is een overzicht uitgewerkt van afspraken en toezeggingen. Hierin zijn de fasen van de classificaties 'wanneer' gebruikt om de fasen in het proces weer te geven, de afspraken en toezeggingen zijn weergegeven met de classificaties 'wat' en het stromendiagram dat is weergegeven is geldig voor alle projecten van de classificatie 'waarom' en voor alle bedrijven van de classificatie 'wie'.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63647
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page