University of Twente Student Theses

Login

Voorraadbeleid VMI: de ontwikkeling van een beslissingsmodel voor het bepalen van de optimale bestelpolitiek om de integrale kosten te verlagen bij een minimaal gelijke servicegraad

Steenwoerd, A.H. (2013) Voorraadbeleid VMI: de ontwikkeling van een beslissingsmodel voor het bepalen van de optimale bestelpolitiek om de integrale kosten te verlagen bij een minimaal gelijke servicegraad.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Introductie van het probleem: De afdeling Inkoop is verantwoordelijk voor het inkopen van alle onderdelen voor de machines van VMI, waarbij het uitgangspunt is dat alle machineonderdelen per project worden ingekocht volgens het Just In Time-­‐principe. Er zijn echter verschillende redenen om onderdelen niet per project in te kopen, maar in de anonieme voorraad te leggen. Inkopers mogen deze beslissing zelf nemen en doen dat naar eigen inzicht op basis van gevoel, ervaring en productkennis. Omdat er geen richtlijnen zijn gesteld is er sprake van individueel inkoopbeleid, terwijl men door de groeiende omvang van VMI juist centraal beleid zou willen voeren. Doel van het onderzoek: Het doel van dit onderzoek is het opstellen van een voorraadbeleid met richtlijnen waarmee inkopers kunnen worden gestuurd in de beslissing om een artikel al dan niet anoniem in te kopen. De integrale kosten en de servicegraad vormen daarbij de belangrijkste pijlers. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: “Hoe ziet een beslissingsmodel eruit waarmee inkopers kunnen worden gestuurd in hun keuze om een artikel in de anonieme voorraad te leggen, waarbij de integrale kosten omlaag gaan en de servicegraad minimaal gelijk blijft? Aanpak: De structuur van de hoofdstukken en de deelvragen is als volgt opgebouwd. Het onderzoek start met de probleemidentificatie en daaruit volgen de onderzoeksvragen. Na de analyse van de huidige situatie volgt de oplossing, waarbij het nieuwe voorraadbeleid uiteengezet wordt met behulp van literatuuronderzoek. Tot slot wordt er aandacht besteed aan de gevolgen van het beleid en wat er allemaal bij de implementatie komt kijken. Oplossing: De oplossing bestaat uit twee onderdelen. Het beslissingsmodel in de vorm van een beslissingsboom vormt de kern van het voorraadbeleid. De beslissingsboom die is weergegeven in figuur 7 (blz. 28/29) bevat de volgende criteria: type, formaat, criticality, uniformiteit, minimum bestelhoeveelheid, levertijd, opslagplaats van de voorraad, verbruik en de prijs. Deze beslissingsboom is geschikt voor alle artikelen en vormt een duidelijke richtlijn voor de bestelpolitiek. Het tweede onderdeel bestaat uit aanbevelingen met betrekking tot de optimale orderinstellingen voor de anonieme delen. Nu worden de anonieme delen ingekocht volgens een deterministische methode, terwijl het inkoopsysteem beter SIC-­‐gestuurd kan worden. Door de verwachte vraag goed te registreren kan een optimale bestelhoeveelheid berekend worden met behulp van het EOQ-­‐ model (Harris, 1913). De integrale kosten van goedkope onderdelen met een hoog verbruik kunnen op die manier fors worden verlaagd. Daarnaast levert het juiste gebruik van een bestelpunt en een veiligheidsvoorraad door middel van de servicegraad-­‐aanpak, een hogere servicegraad op. Implementatie: Allereerst zal het ontworpen beslissingsmodel bepalend moeten worden bij het inkoopproces en zal alle benodigde data verzameld moeten worden en in Infor LN worden ingevoerd. Vervolgens kan een lijst opgemaakt worden met de artikelen die omgezet zouden moeten worden van klantspecifiek naar anoniem. In de toekomst zal toegewerkt moeten worden naar een geautomatiseerd proces waarin Infor LN het beslissingsmodel zelf kan uitvoeren, zodat inkopers deze beslissing niet meer individueel kunnen nemen. De tweede stap van het implementatieproces zal zijn dat voor de anonieme delen de optimale bestelhoeveelheid, veiligheidsvoorraad en het optimale bestelpunt worden berekend volgens een servicegraadaanpak. Er zal toegewerkt moeten worden naar een SIC-­‐gestuurd voorraadsysteem voor de anonieme delen. Zolang dit door technische redenen nog niet mogelijk is, zullen de berekeningen m.b.t. de bestelhoeveelheid, de veiligheidsvoorraad en het bestelpunt buiten het systeem om gedaan moeten worden. DMC zal verantwoordelijk worden voor het nieuwe voorraadbeleid en zal de verschillende stappen van het implementatieplan gaan coördineren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/63649
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page