University of Twente Student Theses

Login

Lean Methodieken in een poedercoat bedrijf

Rooijakkers, L. (2013) Lean Methodieken in een poedercoat bedrijf.

[img] PDF
3MB
Abstract:Dit onderzoek is uitgevoerd bij het poedercoatbedrijf Ulamo Coating in opdracht van de directie teneinde de interne efficiëntie te verbeteren, met als uiteindelijk doel om de output – gemeten in vierkante meters spuitoppervlak per bedrijfsuur – te vergroten. Het hoofddoel van dit onderzoek is dan ook als volgt gedefinieerd: Het analyseren van de processen binnen en rondom de poedercoatlijn bij Ulamo (locatie Riezenweg), met als doelstelling het verhogen van het aantal gespoten vierkante meters per bedrijfsuur. Allereerst is met behulp van diverse interviews met medewerkers van Ulamo is een probleemkluwen opgesteld waaruit drie verschillende ‘probleemgebieden’ naar voren kwamen die allen (deels) ten grondslag liggen aan de door de directie geconstateerde te lage output. De drie geconstateerde onderliggende deelproblemen zijn ten eerste het gebrek aan goede doorstroming binnen de coating lijn. Doordat de verschillende stations verschillende bewerkingstijden hebben ontstaan soms wachtrijen en opstoppingen waardoor de output van de lijn lager wordt dan hij zou kunnen zijn. Ook het feit dat de bottleneck verschuift zou hier mee te maken kunnen hebben. Op de spuitstations leveren kleurwissels verlies in productietijd op. Dit wordt door sommigen ook als een mogelijke oorzaak aangewezen. Tot slot is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een stuk werkplekinrichting en het structureren en documenteren van werkwijzen. Dit moet er toe leiden dat de productiviteit op de ophang en afhaal stations omhoog gaat. De onderzoeksvragen waarop dit onderzoeksrapport gebouwd is zijn als volgt: - Hoe kan het verlies in productietijd op spuitstation 2, veroorzaakt door kleurwissels, beperkt worden? - Hoe kan de flow binnen de geautomatiseerde Coating Lijn (locatie RW) dusdanig gestroomlijnd worden dat de output wordt verhoogd? - Hoe kunnen er bij Ulamo Coating efficiënte werkplekken worden gecreëerd met een korte inleertijd? Na een literatuurstudie is ervoor gekozen de kleurwissel te analyseren aan de hand van de ‘SMED methode’. Deze uit Japan afkomstige methodiek breekt een proces, zoals een kleurwissel, op in kleine handelingen en zoekt systematisch naar verbeterpunten. Na deze methode toegepast te hebben is gebleken dat de totale tijd van een kleurwissel met ongeveer 30 seconden verkort kan worden door de eerste traverse na de kleurwissel eerder uit de buffer vrij te geven en de spuitpistolen tijdens het schoonmaken van de spuitcabine op een andere plek op te hangen. Wat betreft de werkplekinrichting is gekozen om onder andere de ‘5S’ methode te implementeren. Deze methode geeft handvaten voor het structureren en documenteren van diverse werkwijzen. Dit moet ervoor zorgen dat er efficiënter en productiever gewerkt kan worden. Onnodige handelingen dienen zo veel mogelijk te worden geëlimineerd. Deze methode, gecombineerd met de input van diverse werknemers van de ophang- en afhaal stations, heeft o.a. geresulteerd in nieuwe (schoonmaak) werkwijzen op diverse plekken binnen het bedrijf en een nieuwe werkwijze omtrent de hakenwagens. Er zijn 21 verschillende soorten haken geïdentificeerd. Deze zijn allen gekoppeld aan een letter. Ook de hakenwagens zijn voorzien van letters zodat nu van een afstand duidelijk is welke haak waar hangt. De nieuwe werkwijze rondom de hakenwagens is vastgelegd zodat de ophangers en afhalers weten waar hakenwagens die zij kunnen gebruiken staan en de controle voor slijpen en ontlakken vergemakkelijkt wordt. Tot slot is de huidige coating lijn geanalyseerd en is gepoogd deze beter te stroomlijnen. er is een nieuw meetsysteem opgezet om het monitoren van diverse performances te vereenvoudigen. Bovendien is de takt tijd van het voorbehandelingsstation, door het ritme van de gordijnen te laten aansluiten op de doorlooptijd, terug gebracht van 254 naar 245 seconden waardoor op dit station per dag ruim 4 traversen extra kunnen worden verwerkt. Tevens zijn er richtlijnen geschetst waar de planning aan moet voldoen om alle stations aan te laten sluiten op het ritme van de voorbehandeling teneinde een output van 14,6 traversen per uur te behalen. Deze aanbevelingen tot verbetering, die reeds deels zijn doorgevoerd, moeten bijdragen aan een structurele verhoging van de in het hoofddoel geformuleerde output.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Ulamo Coating B.V., Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/63653
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page