University of Twente Student Theses

Login

Een analyse van de innovativiteit van de bouwsector in Overijssel

Chan, C.F. (2013) Een analyse van de innovativiteit van de bouwsector in Overijssel.

[img] PDF
1MB
Abstract:Voor de bouwsector is het om diverse redenen nodig om zich te vernieuwen. De transitie naar een groene, duurzamere economie, de effecten van de economische crisis en het belang van de sector voor de regionale economie en werkgelegenheid vormen aanleiding om de innovativiteit van de bouwsector te onderzoeken. Hiertoe is het nodig om te bepalen welke factoren de mate van innovativiteit bepalen. Het doel van het onderzoek is: Een bijdrage leveren aan kennis van de innovativiteit van economische sectoren, in het bijzonder de innovativiteit van de bouwsector in Overijssel. Het beantwoorden van de onderzoeksvragen heeft bijgedragen aan dit doel. • Hoe kan innovativiteit van een economische sector worden vastgesteld? Door middel van een literatuuronderzoek is met de theorie van sectorale innovatiesystemen een aantal dimensies geïdentificeerd, die de innovativiteit van een sector bepalen. Van wege het statisch karakter van het beschrijven van de structuur van innovatiesystemen, is een dynamischere methode gezocht. Deze is gevonden in de theorie van innovatie systeem analyse, waarbij 7 systeemfuncties de cruciale processen in een innovatiesysteem bevatten. In een optimaal innovatiesysteem zijn deze functies goed ontwikkeld, wordt innovatie bevorderd en kan de sector geclassificeerd worden als hoog-innovatief. Wanneer de functies minder ontwikkeld zijn, staat dit voor een slecht functionerend innovatiesysteem, en een sector die als laag-innovatief geclassificeerd kan worden. Het meten van de 7 systeemfuncties door middel van indicatoren of interviews met sectorkenners, geeft een indruk van de innovativiteit van een economische sector. Met deze methode is vervolgens de innovativiteit van de bouwsector in Overijssel bepaald. • Kan de woning- en utiliteitsbouw in Overijssel als een innovatieve sector worden geclassificeerd? De beperkte mogelijkheden van dit onderzoek hebben geleid tot een andere vorm van dataverzameling dan de voorgestelde indicatoren. Door middel van interviews met 6 sectorkenners is getracht om 7 systeemfuncties te meten. Deze methode biedt daarnaast ook ruimte om dieper op de redenen en oorzaken in te gaan. Met het analyseren van de informatie uit de interviews, zijn de 7 systeemfuncties in kaart gebracht, en kon een oordeel worden gegeven over de innovativiteit van de sector. De bouwsector in Overijssel geldt als een lager-dan-gemiddeld innovatieve sector. De meeste functies scoren lager of net iets boven het gemiddelde. Er zijn enkele zwakke punten die innovatie in de sector belemmeren, maar ook genoeg kansen om als sector innovatiever en vernieuwender te worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/63654
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page