University of Twente Student Theses

Login

Verbetering van de lastenverdeling op het laboratorium van de afdeling bacteriologie: een combinatie van planning en werksystematiek, bijdragend aan een efficiënte verdeling van de werklast

Onstee, R.W. (2013) Verbetering van de lastenverdeling op het laboratorium van de afdeling bacteriologie: een combinatie van planning en werksystematiek, bijdragend aan een efficiënte verdeling van de werklast.

[img] PDF
1MB
Abstract:In dit project wordt een antwoord gegeven op de vraag: hoe kan men in de planning op een dagelijkse basis de werklast beter verdelen op het laboratorium van de afdeling Bacteriologie van LabMicTA? Het probleem wordt van verschillende kanten bekeken en er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de problemen rondom de personeelsverdeling van het laboratorium en de mogelijke oorzaken hiervan. Door de analisten wordt er op momenten van grote drukte een onderbezetting ervaren en er is gebleken dat dit veroorzaakt wordt door onder andere: • beperkingen in de planningsmogelijkheden • het ontbreken van een volledig natuurlijke verdeling van de werklast • verschillen in werktempo • een fluctuatie in de vraag • ziekte/zwangerschap en projecten Het ervaren probleem van onderbezetting leidt ertoe dat sommige werknemers de werklast op momenten te hoog vinden en deze naar hun mening beter verdeeld zou moeten worden. Na overweging van een aantal onderzoeksrichtingen is er voor gekozen om te onderzoeken hoe men in de dagelijkse planning meer flexibiliteit kan creëren om daarmee het werk beter te verdelen. Omdat de mogelijkheden niet oneindig zijn is er vóór het bespreken van de literatuur door middel van verdere analyses een lijst samengesteld van restricties en randvoorwaarden waaraan een mogelijke oplossing moet voldoen: • De oplossing moet het kernprobleem oplossen • Kwaliteit van dienstverlening moet gewaarborgd blijven • Werk-­‐privé verhouding moet hanteerbaar blijven • Uitvoerbaar zijn met beschikbare middelen • Oplossingen moeten uitvoerbaar zijn met huidige personeelsbestand • De deadlines zoals nu vastgesteld zijn moeten gehandhaafd worden • Huidig planningssysteem (software) moet blijven • De oplossing moet geen negatieve neveneffecten hebben die niet opwegen tegen de voordelen De oplossing is gezocht in een aantal theorieën. Allen lossen zij in meer of mindere mate het probleem op maar een tweetal opties zijn het meest compatibel met de restricties en randvoorwaarden en houden de oplossing in de juiste verhouding tot de grootte van het probleem. De ene optie draagt de mogelijkheid aan om een Flexible Rostering System in te voeren waarbij de werknemers meer mogelijkheden krijgen om zelf bij te dragen aan de invulling van de contracturen in de planning en de mogelijkheid tot het werken van Voluntary Extra Shifts, waarbij de werknemer extra geld kan verdienen en het bedrijf de mogelijkheid heeft om gaten in de planning op te vullen wanneer deze ontstaan of de werklast te hoog lijkt te worden voor de ingeplande analisten. Een andere of aanvullende theorie is het stimuleren van een Flexible Work Orientation waarbij door actieve stimulatie een bredere rol-­‐oriëntatie gecreëerd wordt bij de analisten. De rol-­‐oriëntatie geeft hierbij aan hoe de werknemer zijn rol in de organisatie ziet en tot hoeverre hij/zij bereid is om de strategische doelen te halen. Een bredere rol-­‐oriëntatie zou er vervolgens toe moeten leiden dat de analisten onderling de werklast beter verdelen aan de hand van de op de dag bestaande vraag. Bij beide systemen kan het management kiezen voor de mate van implementatie maar het uiteindelijke advies aan LabMicTA is om een bredere rol-­‐oriëntatie te creëren en in ieder geval verder te kijken naar de mogelijkheden tot VES en het verlengen van de werkdag in samenspraak met de analisten die daar open voor staan of wiens contracten hiertoe de meeste mogelijkheden bieden. De bredere rol oriëntatie zou in dit geval geïmplementeerd worden aan de hand van een drietal stappen: 1. Informeer en train de werknemers in de richting van de strategische doelen 2. Vergroot autonomie door steeds meer aan de analisten zelf over te laten 3. Hiërarchie verkleinen Een combinatie van meer beweegruimte voor de planning om de werklast te verdelen en een brede rol-­‐oriëntatie van de analisten tezamen moet er toe leiden dat de werklast evenredig verdeeld kan worden en de ervaren onderbezetting afneemt.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/63672
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page