University of Twente Student Theses

Login

Onderzoek naar particuliere zorg en hulp in de gemeente Voorst

Voortman, M.C. (2013) Onderzoek naar particuliere zorg en hulp in de gemeente Voorst.

[img] PDF
2MB
Abstract:In Nederland wordt steeds meer bezuinigd, waaronder ook in de zorgsector. Voor zorginstellingen is het de taak om de mensen die niet meer in aanmerking komen voor een vergoeding voor zorg, de zorg en hulp te blijven leveren. De zorginstelling Trimenzo wordt als case gebruikt in het onderzoek naar de particuliere zorg en hulp markt in de gemeente Voorst. De onderzoeksvraag luidt dan ook “Is er een markt voor particuliere zorg en diensten en welke marketingstrategie moet Trimenzo dan hanteren om een sterkere marktpositie te krijgen?”. Dit wordt onderzocht aan de hand van vijf deelvragen op het gebied van het persoonsgebonden budget (pgb), mantelzorg, maar ook externe- en interne factoren. De omgeving is opgedeeld in drie lagen die onderling met elkaar in verband staan. Een PESTEL analyse is gebruikt om de externe macro factoren (Politiek, Economisch, Sociaal-cultureel, Technologisch, Ecologisch en Legal) te beschrijven en een vijf krachten analyse van Porter (1979) om de externe sector omgeving te analyseren. Voor de externe markt analyse wordt gebruik gemaakt van het proces segmentatie, targeting en positionering waarbij alle onderdelen vertaald worden naar de marketingmix, de 5 P’s. De onderzoeksmethode is kwalitatief en beschrijvend van aard. Door de gekozen methode worden de resultaten ook kwalitatief geanalyseerd en dus in woorden omschreven. Er zijn twee semi-gestructureerde interviews afgenomen met experts op het gebied van ouderen, zorg, hulp, financiering en mantelzorg. Het eerste interview was met een ouderenadviseur en het tweede interview met een juridisch kwaliteitmanager van het gemeentelijk zorgloket. Medewerkers van het zorgkantoor waren niet in de gelegenheid of hadden geen tijd voor een interview en konden daarom helaas niet geïnterviewd worden. Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en deskresearch om informatie te vinden voor antwoorden op de onderzoeksvragen. Uit de resultaten is gebleken dat er in Nederland al een markt is voor particuliere zorg en hulp. Het vooruitzicht is dat het aantal ouderen drastisch zal stijgen en er een grote golf hoog opgeleide ouderen aan komt. Zo ook in de gemeente Voorst, waar de gemiddelde grijze druk vele malen hoger ligt dan in de rest van Nederland. Wat betreft de financieringsmethoden worden pgb’s in verhouding tot zorg in natura minder gekozen bij de aanvraag voor huishoudelijke hulp. De reden hiervoor is onder andere de administratieve rompslomp die het met zich meebrengt. Met betrekking tot persoonlijke verzorging wordt wel vaak een pgb geadviseerd, echter is de kennis van verschillende financieringsmogelijkheden bij ouderen in de gemeente Voorst laag. Volgens de ouderenadviseur zijn veel mantelzorgers overbelast in de gemeente Voorst en zal dit alleen maar meer worden. Mensen geven aan wel enige huishoudelijke hulp te willen bieden, maar persoonlijke verzorging liever niet. De huidige particuliere huishoudelijke hulpen zijn vaak ‘zwart’ betaalde hulpen in de gemeente Voorst. Het advies is om ouderen in de gemeente Voorst meer bewust te maken van de verschillende financieringsmogelijkheden voor zorg en in het bijzonder pgb’s. Dit kan door middel van het organiseren van informatieavonden in samenwerking met andere partijen. Daarnaast moeten er in de ‘meer gefortuneerde’ gebieden promotionele activiteiten plaatsvinden voor de particuliere huishoudelijke hulp van Trimenzo en de voordelen t.o.v. ‘zwart’ betaalde hulpen hierbij genoemd worden. De prijs is bepaald door tarieven te gebruiken van andere zorginstellingen in de buurt en dit te vergelijken met het huidige tarief. Daarnaast is het advies om thuiszorgmedewerkers bewust te maken van ‘zorg op maat’ en een deskundige en oplettende houding aan te nemen wat een voordeel zal geven ten opzichte van andere hulpen. Voor promotionele activiteiten wordt ook geadviseerd om gebruik te maken van een duidelijke website en de beschikbare sociale media.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Trimenzo, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/63681
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page