University of Twente Student Theses

Login

ERP implementatie Tribelt BV: wensen en mogelijkheden

Hofstee, R. (2013) ERP implementatie Tribelt BV: wensen en mogelijkheden.

[img] PDF
1MB
Abstract:Tribelt BV gaat in juli 2013 over op de nieuwste versie van het Ridder ERP systeem, genaamd Ridder IQ. Hiervoor is gekozen omdat de oude versie, Ridder R8 binnen enkele jaren niet meer wordt ondersteund en de nieuwe versie verbeterde mogelijkheden zou moeten bieden. Om de wensen van de verkoopmedewerkers en de nieuwe mogelijkheden van het systeem in kaart te brengen heeft men besloten tot dit onderzoek. De centrale vraag luidt:  Hoe dienen de modules Verkoop en CRM van het nieuwe Ridder IQ ERP systeem te worden ingericht om een beter overzicht te verkrijgen omtrent verkoopinformatie? Om een inzicht te krijgen in de achtergronden van een ERP implementatie zijn een aantal theorieën bestudeerd en opgetekend. Deze theorieën bestrijken de achtergrond van ERP systemen, de implementatie hiervan en het werken met plateauplanning. Om een overzicht te krijgen van de wensen die medewerkers hebben aangaande het nieuwe systeem hebben gesprekken plaatsgevonden met een groot deel van de medewerkers van de verkoopafdeling. Tijdens deze gesprekken hebben ze aangegeven tegen welke problemen ze aanliepen in het oude Ridder R8, welke aanpassingen ze graag zouden zien in Ridder IQ en welke werkwijzen volgens hen aangepast moesten worden. De drie voornaamste problemen zijn:  Onoverzichtelijke lay-out  Vervuiling van data  Onduidelijke definitie van verschillende invoervelden Vervolgens is gekeken welke aanpassingen daadwerkelijk mogelijk waren en welke de meeste prioriteit hadden. Aan de hand van de plateauplanning zijn de verschillende aanpassingen opgedeeld in prioriteit. Hierbij is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen aanpassingen die voor de ingebruikname van Ridder IQ doorgevoerd moeten worden en aanpassingen die minder prioriteit hebben. De belangrijkste punten die voor de invoering van Ridder IQ doorgevoerd moeten worden zijn:  Opschonen database  Ontwerpen formulieren  Aanpassen lay-out invulschermen Na het verstrijken van de verschillende plateaus zijn ze geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat de werkelijke situatie in het begin nog redelijk gelijk liep met de planning. Na de ingebruikname van Ridder IQ liep de planning echter uit, omdat het merendeel van de tijd besteed moest worden aan het oplossen van problemen en ondersteuning van medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. In de gesprekken met de medewerkers kwam naar voren dat er een gebrek was aan duidelijke werkinstructies, omdat Tribelt nog een redelijk jong bedrijf is en slechts enkele mensen in een kantoorfunctie heeft is hier nog niet voldoende aandacht aan besteed. Om te zorgen dat de informatie in het systeem niet vervuild raakt is het van belang dat er duidelijke werkinstructies worden opgesteld, waar de medewerkers zich in kunnen vinden. Deze werkinstructies kunnen ondersteund worden door de verschillende keuzemenu’s in Ridder IQ op te schonen en te herdefiniëren. Daarnaast moet men overwegen om in bepaalde keuzemenu’s de invoer van nieuwe keuzemogelijkheden te blokkeren om zo wildgroei tegen te gaan. Als men het nieuwe Ridder IQ systeem op de juiste manier gaat gebruiken en de tijd neemt om informatie op een correcte manier in het systeem in te voeren kan men in de toekomst bruikbare statistieken uit het systeem halen. Als men keuzevelden zoals “relatietype” en “bedrijfstak” correct gaat in vullen kan men aan de hand van orderoverzicht zien welke ontwikkelingen er zijn wat betreft omzet in de verschillende bedrijfstakken. Aan de hand van deze gegevens kan men besluiten bepaalde bedrijfstakken meer of minder aandacht te geven. Om de informatievoorziening vanuit het ERP-systeem te kunnen optimaliseren is het van belang dat men gestructureerd gaat werken bij de invoer van informatie.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Tribelt BV, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63685
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page