University of Twente Student Theses

Login

Uit de toon, maar op de maat: een efficiënte indeling voor het pianomagazijn van Music Network Center

Winkelhuis, S.M. (2013) Uit de toon, maar op de maat: een efficiënte indeling voor het pianomagazijn van Music Network Center.

[img] PDF
1MB
Abstract:Music Network Center is een transportbedrijf dat het vervoer van nieuwe akoestische piano’s en vleugels verzorgt. Het bedrijf is gevestigd in Haaksbergen, Overijssel en beschikt daar sinds kort over een nieuw pand. Music Network Center haalt wekelijks instrumenten af bij pianoproducenten en vervoert deze vervolgens naar het eigen magazijn in Haaksbergen. Hier worden de instrumenten uitgeladen en in het magazijn geplaatst, alvorens ze weer worden ingeladen voor de uitlevering aan eindklanten in België, Nederland en Luxemburg. Bij de plaatsing in het magazijn worden de instrumenten voor hetzelfde land veelal bij elkaar geplaatst. Echter zorgt deze methode voor de nodige problemen, omdat er hierbij geen rekening gehouden wordt met de verblijfsduur van de instrumenten. Hierdoor kunnen instrumenten bekneld staan achter instrumenten die later worden uitgeleverd. Daarnaast leidt de huidige opslagmethode tot een inefficiënt gebruik van de magazijnruimte: rond het I/O punt staan veel instrumenten en achterin het magazijn bijna geen. Dit zorgt tijdens drukke periodes voor het dichtslibben van gangpaden, waardoor sommige instrumenten moeilijk te bereiken zijn. De voornaamste oorzaak van deze problematiek is het inadequate allocatiesysteem dat gehanteerd wordt binnen het magazijn van Music Network Center. Het doel van dit onderzoek is het vinden van een efficiënte indeling voor de nieuwe magazijnruimte, die de genoemde problemen in de toekomst moet voorkomen. De onderzoeksvraag luidt dan ook: Op welke wijze dient het nieuwe pianomagazijn van Music Network Center te worden ingedeeld, zodat de te verwachten logistieke stromen zo efficiënt mogelijk worden afgehandeld? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is gekeken naar mogelijke ontwerpen voor de lay-out van het nieuwe pianomagazijn (figuur 1.1). Hierbij dient er allereerst rekening gehouden te worden met de fysieke kenmerken van het pianomagazijn en kenmerken van het logistieke proces. Hierbij heeft de positie van het I/O punt in hoge mate de oplossing gedicteerd. Ook de beperkingen voor material handling spelen een belangrijke rol bij het ontwerpen van een nieuwe indeling; de instrumenten kunnen slechts vanuit één kant worden opgepakt, kunnen niet gestapeld of gedemonteerd worden en zijn daarnaast erg gevoelig voor schades. De nieuwe indeling van het magazijn heeft als algemeen uitgangspunt het minimaliseren van het aantal handelingen, met inachtneming van de randvoorwaarden bereikbaarheid, veiligheid, tijd en ruimte, waardoor de kans op schades geminimaliseerd wordt. Het is daarbij wenselijk om een indelingsmethode toe te passen die rekening houdt met de verblijfsduur van de instrumenten, omdat dit kenmerkend is voor het gehele logistieke proces. Er is daarom gekozen voor een ABC-indeling, gebaseerd op de mogelijke scenario’s voor een binnenkomend instrument (fast-movers, uknown-movers en slow-movers). Deze onderverdeling is vervolgens toegepast binnen drie verschillende ontwerpen. Bij de eerste indelingsoptie is er op basis van dedicated storage een indeling gepresenteerd, waarbij de instrumenten vooraf geclassificeerd worden op basis van hun duration of stay: Fast-movers (A), Unknown-movers (B) en Slow-movers (C). Voor elk van deze klassen is een vaste ruimte gereserveerd, waarbinnen de instrumenten op basis van family grouping geplaatst worden. Deze indeling resulteerde in een afname van de bereikbaarheid en veiligheid door het gebruik van vaste locaties. Bij de tweede indelingsoptie wordt de bereikbaarheid van ieder individueel instrument gemaximaliseerd. Alle instrumenten zijn bereikbaar ongeacht waar en wanneer ze geplaatst zijn. Hierbij wordt er dezelfde onderverdeling in klassen gemaakt als bij de eerste indelingsoptie en is er ook sprake van vaste locaties voor deze klassen (dedicated storage). Het grote nadeel van deze indeling is dat er voor ieder instrument veel ruimte nodig is om het te plaatsen of verplaatsen. Hierdoor kunnen er slechts 36 instrumenten in het magazijn worden geplaatst, waar de eerste indelingsoptie ruimte bood aan 84 instrumenten. Daarnaast zijn er veel draaiingen nodig om de instrumenten op de juiste manier tegenover elkaar te plaatsen. De maximale bereikbaarheid van de instrumenten binnen deze indelingsoptie weegt niet op tegen het inefficiënte gebruik van ruimte. Bij de derde indelingsoptie wordt de magazijnruimte efficiënt benut en de bereikbaarheid van de instrumenten geoptimaliseerd. Door gebruik te maken van shared storage voor de A en B-klasse instrumenten ontstaat er een flexibel allocatiesysteem. Er zal een vaste locatie (dedicated storage) gereserveerd worden voor C-klasse instrumenten. Binnen de verschillende locaties zal gebruik gemaakt worden van ‘family grouping’, waardoor de indeling verder geoptimaliseerd wordt. De ruimte voor A en B-klasse instrumenten wordt gedeeld, waardoor de magazijnruimte efficiënter benut wordt. Daarnaast resulteert het delen van ruimte ertoe dat er minder onproductieve handelingen plaats vinden. Deze laatste indeling is gekozen als de indeling die het beste past bij het magazijn, de activiteiten en de werkwijze van Music Network Center. Voor de implementatie van de indeling zal het magazijn aangestuurd worden door de planner. Deze bepaalt op basis van de planning welke klasse een bepaald instrument krijgt. Op de lange termijn en bij uitbreiding van de activiteiten kan dit proces geautomatiseerd worden met behulp van WMS.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Music Network Center B.V., Haaksbergen, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/63686
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page