University of Twente Student Theses

Login

Verkorten van de omsteltijden

Abbink, J. (2013) Verkorten van de omsteltijden.

[img] PDF
1MB
Abstract:XX jaar geleden is XX gereorganiseerd. In deze reorganisatie is het besluit genomen om „lean‟ toe te passen binnen de organisatie. Dit onderzoek is gericht op de lijnen XX die zich in de productiecel XX bevinden. De eerste analyse van dit onderzoek heeft het doel gehad om te bepalen wat de grootste verstoorder is van productiviteit van de lijn XX. Er is aangetoond dat de omsteltijd de grootste verstoorder is van de productiviteit van de lijn XX. Bij lijn XX was deze verstoorder het meest extreem. Deze uitkomst heeft de scope van het onderzoek bepaald, de focus is op de omsteltijden van lijn XX gelegd. De doelstelling van dit rapport is om XX te laten zien hoe de omsteltijden van lijn XX verkort kunnen worden en daarmee de productiviteit te verhogen. Dit leidt tot de volgende hoofdvraag: “Wat kan XX doen om de tijd die besteed wordt aan omstellingen te verminderen, zodat de productiviteit omhoog gaat?” Er is gekeken naar de omstelling zelf en naar de frequentie van de omstellingen. De methode welke gebruikt is voor het onderzoek naar de omstelling zelf is „Single Minute Exchange of Die‟-methode (SMED). SMED doorloopt vier basisfasen. In dit onderzoek zijn de fase 1,2 en 4 uitgevoerd. In fase 1 beschrijft de huidige situatie, fase 2 maakt onderscheidt tussen interne en externe omschakelingshandelingen, fase 3 zoekt verder naar verbeteringen in de interne en externe omschakelingshandelingen en fase 4 onderzoekt of de omschakelingshandelingen intern kunnen worden verkort. Fase 3 valt uit het bereik, omdat deze pas kan worden uitgevoerd nadat fase 2 is geïmplementeerd, wat in dit onderzoek niet mogelijk is. Er zijn vier typen omstellingen beschreven. De typen omstellingen zijn als volgt geformuleerd; XX, XX, XX, XX. Met behulp van de SMED-methode zijn er oorzaken gevonden voor de lange omsteltijden bij lijn XX. Aan de hand van de analyses zijn er verbetermaatregelen gevonden. De eerste fase van SMED toont de huidige situatie. Fase 2 toont aan welke handelingen extern gedaan zouden kunnen worden. Deze fase toonde een verdeling tussen de interne en externe omstelhandelingen. De handelingen die voorheen intern gedaan werden, maar extern ook uitgevoerd zouden kunnen worden dienen extern te worden uitgevoerd. In fase 4 zijn verbetermogelijkheden gevonden om de omstelhandelingen te verkorten. Hoofdzakelijke verbetermogelijkheden zijn; XX, XX, XX, XX, XX. De toepassing van de verbetermaatregelen op lijn XX zou resulteren in een productiviteitsverbetering van 20,4 procent voor lijn XX, er vanuit gaande dat alle andere factoren gelijk blijven. Gemiddeld genomen kan er gezegd worden dat er een besparing van circa 55 procent op de stilstand van de machine tijdens een omstelling kan worden behaald door de vernieuwde werkwijze. Tot slot focust de laatste analyse zich op de frequentie van de omstellingen. Deze analyse heeft laten zien hoe de planning nu te werk gaat. Gevoelsmatig is de planningshorizon te kort waardoor er onnodig veel omstellingen plaatsvinden. Dit kan voorkomen worden door de tijdshorizon te verruimen. De benodigde data voor de verruiming van de tijdshorizon is in het algemeen beschikbaar. Hier is conceptuele opzet voor gemaakt (zie figuur 5.13) met als doel om de frequentie van de omstellingen af te laten nemen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/63701
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page