University of Twente Student Theses

Login

Acceptatie voor een toekomstvisie? : Een onderzoek naar de acceptatie van raadsleden voor de toekomstvisie MijnBorne2030 in de gemeente Borne

Starke, R. (2013) Acceptatie voor een toekomstvisie? : Een onderzoek naar de acceptatie van raadsleden voor de toekomstvisie MijnBorne2030 in de gemeente Borne.

[img] PDF
1MB
Abstract:Deze scriptie onderzoekt de inhoudelijke en procesacceptatie van de raadsleden van Borne voor het project MijnBorne2030. Met het project MijnBorne2030 is in 2011 de toekomstvisie van de gemeente Borne via een interactief beleidstraject herijkt. Interactief beleid wordt gebruikt om de betrokkenheid van burgers en belanghebbenden te vergroten, en de kloof tussen bestuur en bestuurden (enigszins) te dichten. In dit project konden de burgers van Borne in een burgerraadpleging hun voorkeur uitspreken voor het toekomstscenario van hun voorkeur. De uitkomst van de toekomstvisie wordt door de gemeenteraad van Borne gebruikt om het gemeentebestuur te sturen. Voorafgaand aan het project MijnBorne2030 heeft de gemeenteraad van Borne al de intentie uitgesproken om de uitkomst van de burgerraadpleging zonder wijzigingen over te nemen. Echter, de totstandkoming en inhoud van de toekomstvisie MijnBorne2030 werd grotendeels overgelaten aan de burgers en maatschappelijke organisaties van Borne. Hoewel de gemeenteraad vooraf de intentie heeft uitgesproken om zich te binden aan de uitkomst, is het de vraag in hoeverre de raadsleden de uitkomst van het project MijnBorne2030 accepteren. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Hoe groot is de inhoudelijke en procesacceptatie voor de toekomstvisie MijnBorne2030 onder raadsleden van de gemeente Borne, en welke rol spelen rolopvattingen en rolgedrag van de raadsleden van Borne? In het theoretisch model worden twee effecten beschreven voor de acceptatie van de raadsleden voor MijnBorne2030. In de eerste plaats is dat het directe effect, die de opvattingen over politieke representatie (rolopvatting) van de raadsleden van Borne gebruikt om de acceptatie van het project MijnBorne2030 te verklaren. In de tweede plaats is dat het indirecte effect, dat onderzoekt welke relatie er bestaat tussen representatie en achterbancommunicatie (rolgedrag) en in hoeverre de achterbancommunicatie van invloed is op de acceptatie van het project MijnBorne2030. Aan de hand van theoretische model, zijn zes hypotheses geformuleerd. Voor dit onderzoek zijn alle raadsleden van Borne uitgenodigd om deel te nemen aan een web enquête. De voornaamste bevindingen van dit onderzoek zijn dat dat de raadsleden van Borne het project MijnBorne2030 inhoudelijk waarderen met het rapportcijfer 7.75, en de procesacceptatie door de raadsleden van Borne gemiddeld wordt gewaardeerd met een 7.83. Indien er een onderscheid wordt gemaakt naar opvattingen over politieke representatie (rolopvatting) en feitelijke achterbancommunicatie (rolgedrag), ontstaan er verschillen in de gemiddelden voor de rapportcijfers voor MijnBorne2030. Uit dit onderzoek blijkt dat wat betreft de inhoudelijke acceptatie van het project MijnBorne2003 de rolopvatting over de stijl van representatie en de focus van representatie van de raadsleden van Borne als verklarende factor kan dienen; een raadslid die zichzelf beschouwt als delegate, maar ook een focus op het partijsegment verklaren een hogere mate van inhoudelijke acceptatie. Ook een hogere feitelijke achterbancommunicatie met de raadsleden vanuit de samenlevingscontacten en de partijcontacten hangen samen met de inhoudelijke acceptatie van MijnBorne2030. Daarnaast blijkt dat de procesacceptatie samenhangt met een hogere feitelijke achterbancommunicatie met de samenlevingscontacten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/63710
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page