University of Twente Student Theses

Login

Inrichting bestuur van een lokale omroep in een grote stad: Een onderzoek naar de inrichting van het bestuur van een lokale omroep in een grote stad met het oog op good governance principes

Smit, K.M. (2013) Inrichting bestuur van een lokale omroep in een grote stad: Een onderzoek naar de inrichting van het bestuur van een lokale omroep in een grote stad met het oog op good governance principes.

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit onderzoek is uitgevoerd voor een lokale omroep in een grote stad, met als doel antwoord te kunnen geven op de volgende onderzoeksvraag: ‘Op welke wijze kan het bestuur van een lokale omroep in een grote stad worden ingericht met het oog op good governance principes?’ Centraal bij dit onderzoek staat ‘good governance’, letterlijk vertaald ‘goed bestuur’. Bij het herinrichten van het bestuur moet er worden gestreefd naar ‘good governance’. Er worden verschillende eisen gesteld aan een bestuur als men spreekt van ‘good governance’. Volgens een theorie van Graham, Amos en Plumptre (2003) worden er eisen gesteld aan de hand van vijf principes met bijbehorende criteria, te weten: richting, legitimiteit en inspraak, prestatie, verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid. Deze principes vormen de basis in dit onderzoek. Omdat de betreffende lokale omroep zich momenteel bevindt in een professionaliseringsproces en te maken heeft met veel veranderingen, is er bij dit onderzoek verder gekeken dan alleen deze lokale omroep. Aan de hand van verschillende criteria zijn er nog drie organisaties benaderd voor dit onderzoek, namelijk: organisatie X, organisatie Y en organisatie Z. Door middel van interviews is er een afzonderlijk beeld gecreëerd van deze organisaties. Dit beeld is gevormd op basis van de vijf good governance principes met bijbehorende criteria. De vijf principes zijn de hoofdonderwerpen geweest voor gedeeltelijk gestructureerde interviews. De interviews zijn gehouden met mensen uit de bovenste laag van de organisaties, omdat zij het beste een beeld hebben van de werkzaamheden van het bestuur en/of directie van de organisatie. Door de interviews werd duidelijk in hoeverre good governance eisen daadwerkelijk in praktijk zijn gebracht binnen de huidige organisatie van de lokale omroep en soortgelijke organisaties. Deze praktijkervaringen zijn gebruikt om te bepalen in hoeverre good governance eisen ook daadwerkelijk kunnen worden geïmplementeerd binnen de betreffende lokale omroep. Uiteindelijk is gebleken dat de organisaties in de praktijk lang niet alle eisen implementeren zoals deze zijn gesteld door Graham, Amos en Plumptre (2003) voor een goed bestuur (good governance). Elke organisatie heeft in ieder geval een plan wat betreft de missie en doelstellingen van de organisatie. Daarnaast is er binnen elke organisatie wel een vorm van participatie te herkennen, waarmee het bestuur legitimiteit verkrijgt. De organisaties zijn in het algemeen niet gefocust op prestaties. Verder leggen zij de noodzakelijke verantwoordingen af binnen en buiten de organisatie, maar niet veel meer dan dat. Ook rechtvaardigheid staat niet op nummer één bij de organisaties, ze denken er allemaal aan te voldoen, maar een aantal essentiële elementen hiervoor ontbreken. De betreffende lokale omroep scoort momenteel op geen enkel principe ‘voldoende’, wil het voldoen aan de good governance eisen. Zij zouden op elk gebied extra implementatiemethoden kunnen realiseren, zodat er uiteindelijk sprake is van ‘good governance’. Gezien de resultaten kunnen zij zich het beste meer focussen op het principe legitimiteit en inspraak en daarnaast ook op verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/63713
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page