University of Twente Student Theses

Login

Doorlooptijdreductie door werklastbeheersing binnen een Nederlandse leerlooierij

Wit, T. de (2013) Doorlooptijdreductie door werklastbeheersing binnen een Nederlandse leerlooierij.

[img] PDF
1MB
Abstract:In dit verslag onderzoeken we hoe Hulshof Royal Dutch Tanneries de doorlooptijd van zijn producten kan verlagen door het veranderen van hun methode van productieplanning. Het bedrijf wil een lagere doorlooptijd om flexibeler te kunnen produceren en minder werkkapitaal te hoeven gebruiken. De hoofdvraag van het onderzoek is dan ook: “Hoe kan de gemiddelde doorlooptijd van producten in het finishproces van Hulshof worden verminderd door veranderingen aan te brengen in de methode van productieplanning?” Het finishproces definiëren we hierbij als de bewerkingen die plaatsvinden op een huid nadat hij is gesorteerd en opgeslagen in het wet blue-magazijn. De hoofdvraag wordt opgedeeld in meerdere deelvragen die we beantwoorden in het verslag. Allereerst voeren we een literatuuronderzoek uit over doorlooptijd en de factoren die er invloed op hebben. Vervolgens analyseren we de huidige situatie bij Hulshof: eerst wordt het productieproces in kaart gebracht en berekend hoe drukbezet alle machines zijn. Daarna wordt de planningmethode die nu wordt gebruikt, geanalyseerd. We beschrijven hoe de planning wordt uitgevoerd en welke tekortkomingen de methode heeft. Tot slot wordt de huidige doorlooptijd van producten geanalyseerd, waarbij we in kaart brengen wanneer producten onnodig stilstaan zonder te worden bewerkt. Uit de analyse van de huidige situatie blijkt dat de planningsoftware die nu in gebruik is, geen rekening houdt met de beperkte capaciteit van de drukbezette spuitmachines bij het inplannen van taken. Daardoor worden er meer orders gestart dan deze machines aankunnen en ontstaan er lange wachtrijen in de finishhal. Voor het bewerkingsstation met spuitmachine 311 en plamuurmachine 367 ontstaan bij hoge bezetting wachttijden van gemiddeld twee dagen. Omdat een groot deel van de finishproducten van Hulshof drie keer moet worden bewerkt op dit station, staan bepaalde producten zes dagen te wachten zonder te worden bewerkt. Vanwege de hoge wachttijden voor de spuitmachines bestaat gemiddeld 40% van de doorlooptijd van geschuurde leerproducten uit wachttijd. Bij volnerf is dit 15% van de doorlooptijd. De gemiddelde doorlooptijd van producten binnen Hulshof is dus onnodig hoog vanwege tekortkomingen in het algoritme dat de productie inroostert. Dit kan worden verholpen door het invoeren van een nieuwe methode van productieplanning die rekening houdt met de lagere capaciteit later in het productieproces. Uit meerdere alternatieve methodes die beschreven zijn in de wetenschappelijke literatuur, is Workload Control gekozen als de beste optie. Deze methode legt een maximum op aan de hoeveelheid orders die maximaal in het systeem mag zitten. Als het maximum is bereikt, moeten nieuwe orders wachten tot ze worden vrijgegeven voor productie. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat er niet meer orders worden gestart dan de machines in de finishhal kunnen verwerken. Afhankelijk van de hoogten van de maxima zal dit de wachttijden voor de drukstbezette machines sterk verminderen of wegnemen. Vanwege de hoge bezetting van de machines is dit laatste echter niet aan te raden: een kleine tussenvoorraad is gunstig om eventuele uitval eerder in het proces op te vangen. Het invoeren van deze nieuwe planningmethode kan de doorlooptijd voor geschuurde producten met meerdere werkdagen doen afnemen. Naast het invoeren van een nieuwe productieplanningmethode kan in de toekomst de doorlooptijd verder worden verminderd door het investeren in flexibeler machines: op dit moment maakt omsteltijd een relatief groot deel uit van de doorlooptijd van producten. Ook kan onderzocht worden of de 8 uur wachttijd die wordt ingepland na spuit- en prentbewerkingen, eventueel verkort kan worden. Tot slot kan het scheiden van spuitmachine 311 en plamuurmachine 367, met aanschaf van een extra droogtunnel, de capaciteit van het finishproces verhogen. Deze combinatie is op dit moment de druksbezette machine in het proces en vormt dus een beperkende factor.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/63743
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page