University of Twente Student Theses

Login

Een marketingonderzoek naar de Grote Almanak App: hoe kan de Grote Almanak App meer financiële inkomsten genereren?

Bruin, Y. (2013) Een marketingonderzoek naar de Grote Almanak App: hoe kan de Grote Almanak App meer financiële inkomsten genereren?

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van het achterblijven van de verkoop van de Grote Almanak App. Het achterblijven van de verkoop heeft ertoe geleid dat de Grote Almanak App nauwelijks financiële inkomsten heeft gegenereerd voor Stimulansz. Stimulansz wilt de gemaakte kosten kunnen afdekken en inkomsten hebben om eventuele toekomstige projecten te kunnen bekostigen. De hoofdvraag van dit onderzoek luidde dan ook als volgt: “Hoe kan de Grote Almanak App meer financiële inkomsten genereren?” De hoofdvraag is aan de hand van drie deelvragen ontrafeld. De drie deelvragen zijn tot stand gekomen aan de hand van de theorie van Hughes over de drie pilaren van iPhone/iPad app succes. De drie onderdelen (pilaren) zijn: Een markt, een gebruiksvriendelijke app en overwogen marketing. Indien één of meer van deze drie onderdelen mist zal de iPhone/iPad app naar aller waarschijnlijkheid geen succes hebben. Het hebben van succes zal leiden tot financiële inkomsten. De drie deelvragen zijn als volgt geformuleerd: - Wat is de markt/doelgroep voor de Grote Almanak App? - Hoe gebruiksvriendelijk is de Grote Almanak App als applicatie? - Wat kan er aan marketing gedaan worden voor de Grote Almanak App? De drie deelvragen zijn op verschillende manieren beantwoord. De eerste deelvraag (markt) is aan de hand van een enquête onder de potentiële doelgroep beantwoord, de tweede deelvraag (gebruiksvriendelijk) maakte gebruik van interviews met potentiële gebruikers om een antwoord te kunnen geven en de derde deelvraag (marketing) is beantwoord door middel van een literatuuronderzoek. Het aantal respondenten dat aan de enquête heeft meegewerkt is 104. Er zijn drie interviews afgenomen, namelijk één interview met een student Rechten (wetenschappelijk onderwijs), één interview met een maatschappelijk werker (huishoudelijk geweld) en één interview met een sociaal raadslid. Het literatuuronderzoek is uitgevoerd aan de hand van de 4P’s van McCarthy. De 4P’s staan voor product, prijs, plaats en promotie. De resultaten op de drie deelvragen hebben de mogelijke tekortkomingen en problemen van de Grote Almanak App op het gebied van het achterblijven van financiële inkomsten boven water gehaald. Enkele voorbeelden van mogelijke tekortkomingen en problemen van de Grote Almanak App zijn: de Grote Almanak App geniet nauwelijks bekendheid, de Grote Almanak App is slechts beschikbaar voor de helft van tabletgebruikers, de Grote Almanak App heeft te maken met veel concurrentie en de Grote Almanak App zit vast aan de App Store als plaats van verkoop. Dit onderzoek heeft naar aanleiding van de gevonden resultaten en conclusies een aantal aanbevelingen geformuleerd. De aanbevelingen voor de Grote Almanak App zijn als volgt: - Het verhogen van het aantal communicatieactiviteiten rondom de Grote Almanak App - Het gebruik maken van het besturingssysteem Andriod naast iOS voor de Grote Almanak App - De icon van de Grote Almanak App aanpassen - De nadruk leggen op unieke eigenschappen in communicatieactiviteiten - De Grote Almanak aanpassen met een aantal gebruikersopties - Het bezig houden met de App Ranking Statistics van de Grote Almanak App - Het gebruik maken van een ‘Lite’ versie van de Grote Almanak App - De doelgroep van de Grote Almanak App richten op studenten en sociaal raadslieden - De angst wegnemen financiële inkomsten mis te lopen en te geloven in de Grote Almanak App Het onderzoek heeft tot slot nog gekeken naar mogelijk vervolgonderzoek voor de Grote Almanak App. Dit vervolgonderzoek zal zich voornamelijk kunnen richten op de verdere uitwerking van oplossingen voor de tekortkomingen en problemen van de Grote Almanak App. Dit geldt tevens voor de aanbevelingen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63744
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page