University of Twente Student Theses

Login

Een Procesontwerp met Systems Engineering voor de gemeente Den Helder

Wit, R.M. de (2013) Een Procesontwerp met Systems Engineering voor de gemeente Den Helder.

[img] PDF
2MB
Abstract:Het Ingenieursbureau bij de gemeente Den Helder is een team van veertien werknemers die samen door het uitvoeren van projecten onder andere de infrastructuur van de gemeente Den Helder verbeteren. Dit doen zij al jaren via een traditionele werkmethode. Echter zijn er een aantal redenen waardoor deze methode niet altijd de optimale werkwijze is. Deze redenen zijn de volgende: 1. De overheid wil dat er meer werk door de markt gedaan wordt. 2. De gemeente Den Helder wil meer een regierol bij projecten hebben. 3. De gemeente Den Helder wil meer innovativiteit terugzien in projecten. 4. De verificatie en validatie worden bij projecten soms deels achterwege gelaten. Een oplossing voor dit probleem ligt in het toepassen van Systems Engineering (SE). Dit is een methode die naast de uitvoering ook de ontwerpwerkzaamheden door de opdrachtnemer laat uitvoeren. SE is een multidisciplinaire aanpak die zich al vroeg in de ontwikkelingsfase van een project richt op de klantbehoeften en de gewenste functionaliteit. Daarnaast richt SE zich ook op het documenteren van de eisen op basis waarvan het ontwerpproces wordt doorlopen, het systeem gevalideerd en er vanuit het complete probleem geredeneerd wordt. Omdat de gemeente Den Helder SE wil gaan gebruiken, maar de werknemers nog niet weten hoe zij hiermee moeten werken, is het doel van dit onderzoek om in beeld te brengen hoe het ingenieursbureau kan gaan werken met SE. De hoofdvraag is daarom: “Hoe ziet een procesontwerp waarin Systems Engineering wordt toegepast eruit voor de gemeente Den Helder?” De antwoorden op de onderstaande vragen geven uitsluitstel over de hoofdvraag. 1. Wat is Systems Engineering? 2. Uit welke stappen bestaat Systems Engineering 3. Wat is de huidige procesaanpak van het Ingenieursbureau van de gemeente Den Helder? 4. Hoe kijkt men tegen de huidige procesaanpak en de projectaanpak met SE aan? 5. Wat zijn de kenmerken van de gemeente Den Helder? 6. Hoe kan Systems Engineering geïntegreerd worden in de huidige aanpak? Om een toepasselijk procesontwerp voor de gemeente Den Helder te kunnen maken waar SE in wordt toegepast is als eerste een literatuurstudie uitgevoerd. Deze geeft inzicht in het SE-proces. Vervolgens is door het houden van gesprekken en interviews een beeld gevormd van de huidige procesaanpak en de knelpunten daarbij. Daarnaast zijn ook de kenmerken, die bij een overheidsinstelling als een gemeente horen, die van belang zijn bij een project meegenomen. Zo worden besluiten via het college van burgemeester en wethouders door de gemeenteraad genomen en dienen grote projecten van het Ingenieursbureau door hen te worden goedgekeurd. Door gesprekken en interviews af te nemen is de huidige procesaanpak (zie bijlage 13) in beeld gebracht. Deze aanpak laat zien welke stappen het Ingenieursbureau neemt tijdens een project. Vanuit dit procesontwerp is met de kennis van SE en de gemeente een nieuw procesontwerp gemaakt waar SE in wordt toegepast (zie bijlage 14). In dit procesontwerp wordt de Noorderhaaks (een weg die binnenkort aangelegd wordt) als voorbeeld gebruikt om de stappen te verduidelijken. Het gemaakte procesontwerp is een stappenplan die is gebaseerd op de huidige werkwijze van de gemeente Den Helder. Hierdoor kunnen de medewerkers duidelijk zien wanneer welke stap genomen moet worden en wordt met de beschrijving bij de hand duidelijk waarom die genomen moet worden. Hierdoor wordt de methode toegankelijker voor de medewerkers. In het begin zal het procesontwerp er ingewikkeld uitzien, maar als men eenmaal snapt wat het idee erachter is, zullen de stappen steeds vanzelfsprekender worden. De gemeente Den Helder is de afgelopen tijd bezig geweest om de medewerkers projectmatiger te laten werken. Hierdoor ligt er al een goede basis voor het werken met SE. De medewerkers hebben in de gesprekken en interviews laten blijken dat zij zeker open staan voor het werken met SE, mits er goede afweging is gemaakt tussen het wel of niet toepassen van SE. Daarnaast zijn de project- en teamleider bereid om hier vaker mee te gaan werken en worden er cursusdagen gegeven. Dus binnen het Ingenieursbureau is er zeker draagvlak om SE toe te passen. Echter blijft de vraag natuurlijk wel of SE bij projecten van het Ingenieursbureau toegepast moet gaan worden. Dit moet men dan ook bij elk project afwegen. Bij projecten waarbij de oplossing al direct duidelijk is en er geen ruimte is voor innovativiteit kan het voordeliger zijn om geen SE toe te passen. Toch heeft het ingenieursbureau vaak unieke projecten en komen daar vaak meerdere disciplines bij kijken. Daarnaast zijn er ook vaak innovatieve en verschillende oplossingen mogelijk. Hier kan het toepassen van SE een voordeel leveren waardoor SE bij de gemeente een toepasbare methode is.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63746
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page