University of Twente Student Theses

Login

Effecten van lean management op het spanningsveld tussen exploitatie en exploratie bij MKB´s in Nederland

Bremmer, J. (2013) Effecten van lean management op het spanningsveld tussen exploitatie en exploratie bij MKB´s in Nederland.

[img] PDF
1MB
Abstract:Introductie en doelstelling: Tussen exploitatie van het bestaande en exploratie van het nieuwe bestaat een spanningsveld, wat erg moeilijk is om te managen voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), om efficiënt te zijn op korte termijn en om flexibel te zijn op lange termijn. Exploitatie blijft binnen bestaande patronen met incrementele innovaties en is gericht op verfijning en beheersing. Exploratie echter maakt gebruik van radicale innovaties en is gericht op het zoeken en ontdekken van innovaties. Om ‘duurzame superieure prestaties’ te krijgen moet de organisatie een balans vinden tussen exploitatie en exploratie wat voor veel organisaties erg moeilijk is. Een balans tussen exploitatie en exploratie wordt ambidexterity genoemd. Voor het organiseren van exploitatie en exploratie bestaan twee tegenstrijdige visies. De ene visie geeft aan dat exploitatie en exploratie innovatie niet gelijktijdig kan, terwijl de andere aangeeft dat dit wel tegelijk kan. De literatuur stelt dat er vijf innovatiestrategieën zijn voor het organiseren van exploitatie en exploratie:  Focus exploitatie: De focus en specialisatie binnen de organisatie ligt enkel op exploitatie en incrementele innovatie wat resulteert in efficiëntie op korte termijn.  Focus exploratie: De focus en specialisatie binnen de organisatie ligt enkel op exploratie en radicale innovatie wat resulteert in flexibiliteit op lange termijn. De organisatie kan zich gemakkelijk aanpassen aan een veranderende omgeving.  Structural ambidexterity: De organisatie exploiteert en exploreert tegelijkertijd door het gebruik van meerdere business units.  Contextual ambidexterity: De organisatie exploiteert en exploreert tegelijkertijd in dezelfde business unit.  Punctuated equilibrium: Bij punctuated equilibrium exploiteert en exploreert de organisatie afwisselend in de tijd, in dezelfde business unit. Voor het MKB is het managen van dit spanningsveld extra moeilijk omdat het verschillende beperkingen heeft ten opzichte van grote bedrijven en multinationals, zoals de hoeveelheid beschikbare middelen voor innovatie. De focus van dit onderzoek ligt bij lean opererende MKB’s. Omdat lean management gepaard gaat met efficiëntie en standaardisatie wordt het organiseren van exploitatie en exploratie innovatie nog moeilijker. De filosofie is dat lean de kans op exploiterende activiteiten vergroot in tegenstelling tot exploratie, maar is dit wel correct? Om dit te onderzoeken wordt de volgende hoofdvraag geformuleerd: Hoe gaan lean opererende MKB’s, om met het spanningsveld tussen exploitatie en exploratie om succesvol te zijn op korte en lange termijn? Aanpak: Om voldoende gegevens te verzamelen en om uiteindelijk de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is ten eerste gebruik gemaakt van een theoretisch kader. In dit theoretisch kader is doormiddel van het bestuderen van literatuur, onderzoek gedaan naar lean opererende MKB’s en hoe zij omgaan met exploitatie en exploratie. Uit de gegevens van de literatuur zijn vier proposities opgesteld, die als volgt zijn geformuleerd:  Door het gebrek aan middelen, kan het MKB het beste een focus strategie op exploitatie of exploratie, of punctuated equilibrium hanteren.  Lean management bij het MKB leidt intern tot hoge efficiëntie en standaardisatie wat de kans op focus exploitatie vergroot.  Lean management vergroot de kans op ambidexterity (structural en contextual) binnen het MKB doordat samenwerkingen en transparantie in de supply chain de kans op exploitatie en exploratie innovatie vergroten.  Lean management vergroot de kans op ambidexterity (structural en contextual) binnen het MKB doordat lean management zorgt voor de beschikbaarheid van meer middelen voor exploitatie en exploratie door middel van efficiëntie. Nadat alle benodigde informatie is verzameld zijn door middel van een case studie bij tien lean opererende MKB’s de proposities geanalyseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een enquête en interviews bij de tien organisaties. Resultaten: Na de afronding van de enquête en interviews konden de resultaten worden opgemaakt en geanalyseerd worden. Ten eerste hangt de keuze voor een innovatiestrategie niet enkel af van een gebrek aan beschikbare middelen, maar de organisatie moet ook rekening houden met de markt waarin het opereert. Ten tweede moet de organisatie andere regels en procedures hanteren in de innovatieafdeling dan in de rest van de organisatie. In de innovatieafdeling past het best een lossere cultuur en een lage mate van centralisatie, standaardisatie, formalisatie en routinisatie. Hierdoor zijn werknemers in de innovatie afdeling vrij in het innoveren. Wanneer de organisatie de innovatie afdeling een bepaalde richting opstuurt, wordt met een doel en effectief geïnnoveerd. Ten derde vergroten samenwerking, transparantie en openheid in de supply chain de kans bij ‘lean thinking’ MKB’s op exploitatie en exploratie innovatie, waardoor de kans wordt vergroot op ambidexterity (structural of contextual) en punctuated equilibrium. Als laatst vergroot efficiëntie die door lean management wordt verwezenlijkt de kans op exploitatie en exploratie innovatie, waardoor de kans wordt vergroot op ambidexterity (structural en contextual) en punctuated equilibrium omdat er meer middelen beschikbaar komen voor exploratie doeleinden. Conclusies: Een lean opererende MKB kan het best zich eerst focussen op exploitatie. Door een focus exploitatie komen extra middelen beschikbaar die voor exploratie doeleinden gebruikt kunnen worden waardoor de organisatie ambidexterity (structural of contextual) of punctuated equilibrium kan hanteren als innovatiestrategie. Hierdoor kan het MKB ‘duurzame superieure prestaties’ krijgen op korte en lange termijn. Wanneer de hele keten lean opererend is wordt de kans op exploitatie en exploratie vergroot door middel van vertrouwen, openheid en samenwerkingen in de supply chain. Dit vergroot vervolgens de kans op ambidexterity (structural of contextual) en punctuated equilibrium. Innovaties komen het beste tot hun recht wanneer binnen de innovatieafdeling een losse cultuur is met een lage mate van centralisatie, standaardisatie, formalisatie en routinisatie, dit in tegenstelling tot de rest van de organisatie waar wel strakkere procedures en regels moeten gelden. Door deze conclusie kan een lean opererende MKB niet bestempeld worden als een organisatie die enkel exploiteert. Lean heeft een positieve invloed op exploitatie en exploratie waardoor het de kans vergroot op ambidexterity (structural of contextual) en punctuated equilibrium.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63758
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page