University of Twente Student Theses

Login

De acceptatie van onbemande vrachtvliegtuigen : een strategie om de acceptatie te bevorderen

Leeuwen, M.M. van (2013) De acceptatie van onbemande vrachtvliegtuigen : een strategie om de acceptatie te bevorderen.

[img] PDF
17MB
Abstract:Het platform onbemande vrachtvliegtuigen (POV) is bezig met de ontwikkeling van onbemande vrachtvliegtuigen. De planning is dat deze onbemande vrachtvliegtuigen (OVV’s) over 15 jaar in gebruik genomen gaan worden. Het is de bedoeling dat onbemande vrachtvliegtuigen straks slecht bereikbare industriegebieden gaan verbinden met de gebieden waar de klanten zitten. Deze onbemande vliegtuigen kunnen vanwege hun waarschijnlijk kleine formaat op veel plaatsen landen, bijvoorbeeld op een industrieterrein, waardoor er geen luchthavens gemaakt hoeven te worden. Aansturing zal plaatsvinden vanaf de grond bestuurd door mensen in combinatie met een computer aan boord van het vliegtuig. Deze vliegtuigen zullen naar verwachting een snelheid halen van ongeveer 500km/u en tussen de 2 à 3 ton vracht kunnen vervoeren. Deze vliegtuigen zullen zowel continentaal als intercontinentaal gaan vliegen, ook over de oceaan. Voordat de OVV’s in gebruik genomen kunnen worden moet er gekeken worden naar de acceptatie onder de bevolking. De doelstelling van dit rapport is als volgt: Het opstellen van een strategie door middel van het bepalen van de inhoud om de acceptatie van OVV’s te bevorderen. Dit doel is tweedelig, het is gericht op zowel de inhoud als de implementatie. Om dit doel te bereiken zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld. - Waar moet een strategie aan voldoen? - Wat beïnvloedt de acceptatie? (Inhoud) - Wat is er nodig om de acceptatie te vergroten? (Implementatie) Voor dit verslag wordt de definitie voor acceptatie van Hoogerwerf e.a. (1993) gebruikt. Deze is als volgt: “een positieve of neutrale opvatting, houding en/of gedraging van een direct of indirect bij het beleid betrokken persoon of groepering ten aanzien van de inhoud van het beleid”. De norm die gesteld is voor het behalen van acceptatie ligt op 75-80%. Wanneer dit percentage mensen aangeeft OVV’s te accepteren is er vanuit de omwonenden genoeg support om OVV’s te gebruiken. Een strategie moet volgens Hambrick & Fredrickson (2001) de volgende dingen beschrijven. - Arena Waar zijn we actief? product, markt, geografisch, kern technologie, waarde toevoeging. - Voertuig Hoe komen we daar? interne ontwikkeling, joint ventures, franchising, overname. - Onderscheiders Hoe winnen we binnen het marktgebied? imago, customisation, prijs, stijl, betrouwbaarheid. - Stappen Wat is onze snelheid en opeenvolging van bewegingen? uitbreidingssnelheid, opeenvolging van initiatieven. - Economische logica Hoe verkrijgen we omzet? lage kosten d.m.v. schaalvoordeel of scope en vermeerderingsvoordeel, hoge prijs vanwege onevenaarbare service of gepatenteerde kenmerken. Het model van Nieuwenhuis (2010) beschrijft de 7 stappen een proces. Hierin zijn de karakteristieken van een strategie terug te vinden. De hieronder weergegeven stappen zijn gebruikt als structuur voor de strategie. 1. Doel. 2. Klant & Resultaat (output). 3. Procesverloop. 4. Middelen. 5. Mensen (die strategie uitvoeren, MvL). 6. Leverancier & Resultaat (input). 7. Besturing. Klant & Resultaat De punten die invloed hebben op de acceptatie zijn gevonden in de literatuur en enquêtes. Uit de enquête bleek dat de onderstaande aspecten de meeste invloed hebben op acceptatie van OVV’s. - Veiligheid van de vlucht garanderen door: o Kans op neerstorten zo klein mogelijk te maken. o Besturingssysteem beveiligen / back-uppen. o Kans op terroristische aanslagen zo klein mogelijk maken. - Juridische aansprakelijkheid. - Minimale geluidshinder. - Lage kosten / goede prijs-kwaliteitverhouding. - Negatieve berichtgeving over OVV’s. - Testresultaten melden. Negatieve berichtgeving heeft daarbij meer invloed op het acceptatieproces dan positieve berichtgeving. Het verschil is echter niet groot. Daarbij kwam in de enquête naar boven dat een meerderheid van 82% proefvluchten boven onbemand gebied zal accepteren. 67% van de mensen accepteert het gebruik van industrieterreinen voor het landen en stijgen van OVV’s. 60% geeft aan vliegroutes boven hun eigen dorp of stad te accepteren. Het bevorderen van de acceptatie wordt voornamelijk bereikt door een goede communicatie naar de buitenwereld over de onderwerpen die in de enquête zijn aangedragen als belangrijk als mede de vorderingen en stand van zaken van de OVV’s. Middelen, Mensen & Leveranciers Fase 1 – Bewustwording Wat: OVV’s onder de aandacht brengen bij mensen. Hoe: interviews geven in actualiteiten programma’s, artikelen in kranten en luchtvaarttijdschriften. Wie: communicatie deskundige, een grafisch ontwerper en een website/applicatie bouwer. Fase 2 – Belangstelling Wat: op de hoogte houden van mensen over de ontwikkelingen van OVV’s en het POV. Hoe & Wie: zelfde als fase 1. Fase 3 – Overweging Wat: toetsen of mensen klaar zijn voor fase 4. Hoe: OVV’s te promoten en mensen te overtuigen, daarna afnemen van een enquête. Wie: marketing mensen. Fase 4 – Proefneming Wat: eerste testvluchten uitvoeren. Hoe: besturingssysteem, het vliegtuig, media aandacht. Wie: opgeleide grondbestuurders Fase 5 – Aanvaarding Wat: eerste commerciële vluchten uitvoeren en toetsen van acceptatie. Hoe: enquête afnemen en discussiëren over de bevindingen met omwonenden Wie: marketing/communicatie deskundige, POV en omwonenden. Besturing De besturing van het hierboven beschreven proces is aan de hand van de veranderingsmodellen (Daft, 2007), beheersingsstrategieën (Ouchi, 1980) en managementrollen (Mintzberg, 1973) omschreven. Levenscyclus + emergent: het levenscyclus model omvat vijf stappen om het proces te besturen. Deze zijn: 1. Definiëren van doelstellingen. 2. Verantwoordelijkheden toewijzen. 3. Deadlines en mijlpalen stellen. 4. Budgetten vaststellen. 5. Monitoren en beheersen. Door het combineren met het emergente model blijft het mogelijk rekening te houden met de veranderende omgeving. Stambeheersing: Het vertrouwen in het platform wat binnen de stambeheersing belangrijk is, houdt in dat de leden van het platform niet heel strikt behandeld hoeven te worden. Vanwege de gedeelde achtergrond zullen de leden van het POV zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun taken. Woordvoerder: het vertegenwoordigen van het POV naar buitenstaanders. Verspreidende rol: het verspreiden van informatie binnen het platform. Liaison functie: het onderhouden van contacten met relaties en het platform. Bronnentoewijzer: het beslissen wie de bronnen krijgt toegewezen, het maken van plannen, budgetten en prioriteiten. Dit is terug te zien in het levenscyclus model van Daft (2007). Aanbevelingen Tot slot luidt het advies om bij het uitvoeren van deze strategie een goede planning en duidelijke deadlines op te stellen. Daarbij is er verder onderzoek nodig naar hoe de vliegtuigen zo veilig mogelijk gemaakt kunnen worden. Ook moet er een draaiboek komen waarin mogelijke (ramp)scenario’s en ongelukken omschreven worden om reputatieschade en bijbehorende gevolgen zo klein mogelijk te houden. Verder moet er gekeken worden naar internationale acceptatie van OVV’s om wereldwijd te kunnen opereren. Als laatst moeten de verwachtingen van de omwonenden, die gebleken zijn uit de enquête, getoetst worden aan de werkelijkheid wanneer deze cijfers bekend zijn.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63769
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page