University of Twente Student Theses

Login

Een verkenning van verbeelding - Een onderzoek naar het gebruik van verbeelding door beginnende ondernemers.

Beek, Ruud van (2013) Een verkenning van verbeelding - Een onderzoek naar het gebruik van verbeelding door beginnende ondernemers.

[img] PDF
1MB
Abstract:Er is veel geschreven over verbeelding en er zijn dan ook veel betekenissen gegeven aan dit begrip (Frederiks et al., 2012). In dit onderzoek is ingegaan op het begrip verbeelding, zodat daaromtrent enige duidelijkheid komt. Aangezien in veel verschillende vakgebieden geschreven is over verbeelding, is het totale begrip te groot gebleken voor dit onderzoek. Gekozen is dit onderzoek te beperken tot verbeelding bij beginnende ondernemers. Gekeken is hoe het gebruik van verschillende gebruikstoepassingen van verbeelding zich verhouden tot het gebruik van verschillende types van verbeelding. Daarnaast is aan de orde gekomen wat in de literatuur is geschreven over deze verhoudingen en of hierbij overeenkomsten te vinden zijn. Om dit gebruik van verschillende types en gebruikstoepassingen van verbeelding te onderzoeken is er gebruik gemaakt van een database bestaande uit dagboekjes. Deze dagboekjes zijn ingevuld door mensen die graag een eigen onderneming willen starten of net begonnen zijn met een eigen onderneming. Deze groep startende ondernemers hebben deelgenomen aan VentureLab Twente, waar ze trainingen, workshops en ondersteuning kregen bij het opstarten van hun eigen onderneming. Uiteindelijk zijn 128 dagboekjes van ondernemers gebruikt als database. Al deze ondernemers hebben een jaar lang wekelijks het dagboek bijgehouden. Om te kunnen testen hoe het gebruik van de verschillende gebruikstoepassingen en types van verbeelding zich tot elkaar verhouden, is er een codeboek gebruikt, gebaseerd op gebruikstoepassingen en types van verbeelding die voort komen uit de literatuur. Om de objectiviteit van de codering te waarborgen is er gecodeerd door vier verschillende bachelorstudenten, die ten slotte met elkaar de uiteindelijke codering bepaald hebben. Dit is de uiteindelijke betrouwbaarheid van de codering ten goede gekomen. Na de codering is een co-occurence analyse uitgevoerd om te bekijken in welke mate de verschillende gebruiksvormen en types van verbeelding zich tot elkaar verhouden. Vervolgens is gekeken wat in de literatuur geschreven is over de verhoudingen tussen de gebruikstoepassingen en types van verbeelding en is er gekozen om 4 vormen en types te vergelijken die veel naar voren kwamen. Hieruit is gebleken dat de literatuur slechts voor een gedeelte door de data wordt ondersteund. Zo wordt ‘Idea creation’ slechts gevonden in combinatie met ‘Prospective thinking’ in de data, terwijl de literatuur beschrijft dat deze gebruiksvorm ook in combinatie met ‘Counterfactual thinking’ wordt gebruikt. Daarnaast is in de data een combinatie gevonden tussen de gebruiksvormen ‘Future state of the company’ en ‘Scenario’s and plans for the company’ en het type ‘Counterfactual thinking’, terwijl dit niet in de literatuur is terug te vinden. Ten slotte kwam naar voren dat het gebruik van het type ‘Perspective taking’ slechts in combinatie met ‘Stakeholder (inter)action’ gebruikt wordt, wat wel overeen komt met de literatuur. Na de analyse op basis van de co-occurency tabel is ook nog een kwalitatieve analyse uitgevoerd, gericht op de situaties waarin bepaalde, veel voorkomende combinaties worden gebruikt. Uit deze analyse is naar voren gekomen dat ‘Counterfactual thinking’ gebruikt wordt om bepaalde voorwaarden te verbeelden die nodig zijn om tot een bepaalde situatie te komen. Bij het gebruik van ‘Prospective thinking’ is er juist gericht op de situatie zelf die verbeeld wordt. Dit geldt zowel voor de gebruikstoepassing ‘Future state of the company’ als ‘Scenario’s and plans for the company. Tot slot komt uit de analyse van ‘Stakeholder (inter)action’ naar voren dat de situaties waarin deze gebruikt wordt erg verschilt tussen ‘Perspective taking’ en ‘Prospective thinking’, namelijk de situatie bekijken vanuit eigen oogpunt of vanuit het oogpunt van iemand anders, een stakeholder. Ondanks dat over de mogelijkheid tot generaliseren van de resultaten weinig gezegd kan worden, aangezien hier vervolgonderzoek voor nodig is, mogelijk met het gebruik van een grotere, meer diversere groep mensen, kunnen uit de resultaten wel enkele academische en praktische aanbevelingen worden gedaan. De resultaten zijn voor ondernemers zelf moeilijk tot praktische handvaten te maken, maar voor andere stakeholders zoals het management van VentureLab of docenten ondernemersschap, kunnen de uitkomsten wel hulp bieden. Zo kan door deze stakeholders in de trainingen en colleges meer gericht worden op het gebruik van verbeelding en wat voor gebruiksvormen en types van verbeelding er zijn. Door toekomstige ondernemers meer bewust te laten worden van verbeelding en mogelijkheden die verbeelding biedt, kunnen deze toekomstige ondernemers mogelijk meer succesvol zijn.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/63778
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page