University of Twente Student Theses

Login

Herinrichtingsvoorstel Centrumring Rijssen

Bouwhuis, G.J. (2013) Herinrichtingsvoorstel Centrumring Rijssen.

[img] PDF
35MB
Abstract:In haar lange termijnvisie verkeer & vervoer wordt door de Gemeente Rijssen – Holten een plan gepresenteerd voor de toekomstige infrastructuur in Rijssen. Een deel van deze visie gaat in op de binnenste ring, de zogenaamde centrumring. Deze kent een te hoge belasting en de wens is dan ook om de functie van deze ring aan te passen naar een verblijfsfunctie. Allereerst wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Uit een door Goudappel & Coffeng uitgevoerde modelstudie blijkt dat de centrumring in de toekomst te maken zal krijgen met maar liefst 9000 motorvoertuigen per etmaal. In deze modelstudie wordt ook aangegeven dat bepaalde maatregelen deze intensiteit kunnen verlagen. Daarnaast is een telling uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van de drukte op de centrumring en de mogelijke onveilige situaties. Uit deze tellingen en observaties bleek dat er op verschillende punten gevaarlijke situaties voorkomen. Daarnaast wordt er veel gefietst, met daarbij als hoogtepunt de Haarstraat, waar dagelijks meer dan 6000 fietsers passeren. Vervolgens zijn de verschillende actoren die betrokken zijn bij een herinrichting in kaart gebracht. Daarnaast zijn de eisen en wensen van al deze actoren in kaart gebracht. Vervolgens is uit deze verzameling van eisen en wensen een Programma van Eisen samengesteld. Door te voldoen aan dit Programma van Eisen, ontstaat een breed gedragen herinrichtingsplan. Het ontwerpproces is vervolgens gestart met het opstellen van drie vlekkenplannen. Deze vlekkenplannen zijn vervolgens vertaald naar circulatieplannen. In deze circulatieplannen worden de basistromen van het verkeer weergegeven. Deze zijn vervolgens als basis gebruikt voor vier schetsontwerpen. Deze grove schetsen van de infrastructuur geven verschillende manieren weer waarop de centrumring kan worden heringericht. Uit de vier schetsontwerpen is vervolgens een voorkeursalternatief gekozen door middel van een multicriteria-analyse. Door de schetsen op verschillende onderdelen te beoordelen werd duidelijk dat het derde ontwerp het meest geschikt is. Dit derde ontwerp is vervolgens verder uitgewerkt tot een gedetailleerder ontwerp. Uit toetsing blijkt dat dit ontwerp voldoet aan het eerder opgestelde Programma van Eisen. Dit herinrichtingsvoorstel kan in het kort getypeert worden door een aantal kernwaarden:  30 km/u op de gehele ring  Fietsstroken langs de rijbaan  Kruisingen utigevoerd als plateau’s Een uitgebreide weergave van het herinrichtingsontwerp is te vinden in figuur 17 t/m 21. Het ontwerp wat in dit rapport gepresenteerd wordt, kan als basis gebruikt worden voor de volgende stappen in het proces dat uiteindelijk zal leiden tot een centrumring waar verblijven centraal staat.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63801
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page