University of Twente Student Theses

Login

De logistieke prestatie van de SEH en AOA - Een onderzoek naar de patiëntenstroom van de spoedeisende hulp en de acute opname afdeling.

Brummelhuis, Bob (2013) De logistieke prestatie van de SEH en AOA - Een onderzoek naar de patiëntenstroom van de spoedeisende hulp en de acute opname afdeling.

[img] PDF
834kB
Abstract:Introductie Op dit moment is er weinig inzicht in de patiëntenstroom op de spoedeisende hulp en de acute opname afdeling. Gelre Apeldoorn vermoedt dat het gebrek aan inzicht resulteert in weigeringen van patiënten op de AOA en een verslechterde doorstroom op de SEH. Daarnaast vermoedt Gelre Apeldoorn, dat met het inzichtelijk krijgen van de acute patiëntenstroom beter kan worden bijgestuurd op de logistiek capaciteiten. Doelstelling Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de acute patiëntenstroom op de spoedeisende hulp en op de acute opname afdeling, zodat het capaciteitsaanbod beter op de vraag kan worden afgestemd. Methode Om inzicht te verkrijgen in de acute patiëntenstroom hebben we de volgende stappen doorlopen: • Aan de hand van literatuurstudie is een methode ontwikkeld voor het meten van prestaties in de gezondheidszorg. Er is onderzocht hoe prestatie-indicatoren worden opgesteld en aan welke eisen ze moeten voldoen; • Voor het opstellen van prestatie-indicatoren voor de spoedeisende hulp en acute opname afdeling is literatuur gebruikt en zijn interviews gehouden. Met een norm hebben we de gewenst situatie aangegeven; • De verschillen tussen het gewenste resultaat en de werkelijke resultaat zijn gemeten en geanalyseerd; • Er is een advies gegeven hoe Gelre Apeldoorn aan de gewenste situatie kan voldoen. Resultaten Met behulp van literatuur en de stakeholder theorie zijn we in staat prestatie-indicatoren op te stellen voor een spoedeisende hulp en een acute opname afdeling. Voor de spoedeisende hulp zijn de volgende indicatoren geselecteerd: • Triage-tijd: meet de tijd waarbinnen een patiënt in behandeling wordt genomen door een arts; • Behandeltijd: meet de tijd dat een behandeling heeft geduurd; • Behandelcapaciteit: beoordeelt of het aantal behandelplekken en de personeelscapaciteit voldoen aan de vraag. Voor de acute opname afdeling zijn de volgende indicatoren geselecteerd: • AOA patiënt: meet het aantal patiënten dat voldoet aan de inclusie criteria op de AOA; • Opname weigering, meet het aantal patiënten dat is geweigerd op de AOA wegens een volledige bezetting; • Ligduur patiënt: meet of een patiënt aan de maximale ligduur heeft voldaan; • Behandelcapaciteit: meet of het aantal personeelsleden voldoet aan de vraag.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Gelre Apeldoorn
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:International Business Administration BSc (50952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63805
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page