University of Twente Student Theses

Login

Marktonderzoek voor Miss Regio NL

Kootstra, Daniëlle (2013) Marktonderzoek voor Miss Regio NL.

[img] PDF
540kB
Abstract:Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Miss Regio NL. Miss Regio NL wil graag groeien en haar functie als modellenbureau uitbreiden. Hiervoor wil ze haar ‘producten’ afzetten op de markt. Het doel van dit onderzoek is dan ook om uit te zoeken of er een markt is voor Miss Regio NL en of deze groot genoeg is om de omzet te behalen die Miss Regio NL voor ogen heeft. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “In hoeverre is groei mogelijk bij Miss Regio NL?”. Deze hoofdvraag zal beantwoord worden, aan de hand van twee opgestelde deelvragen. De eerste deelvraag is: “Is er een markt voor Miss Regio NL?” en de tweede deelvraag is: “Welk marktsegment is het meest geschikt voor Miss Regio NL?”. Om deze deelvragen te beantwoorden is er een marktonderzoek uitgevoerd. Een marktonderzoek gebeurt meestal op twee niveaus, de interne en externe analyse. De interne analyse is uitgevoerd aan de hand van het 7S-model van Mckinsey. Hierbij wordt aan de hand van 7 factoren de interne omgeving van de organisatie geanalyseerd. Om de benodigde data te verkrijgen is gebruik gemaakt van een interview met Susan Stundebeek. De externe analyse bestaat uit de macro-omgeving en micro-omgeving. De macro-omgeving is geanalyseerd aan de hand van een PESTEL-analyse. De benodigde data hiervoor is verkregen via desk research (literatuuronderzoek). De micro-omgeving, de directe omgeving van Miss Regio, wordt geanalyseerd aan het vijfkrachten model van Porter. De data voor deze analyse is vooral verkregen via desk research. Tot slot is de SWOT-analyse uitgevoerd en aan de hand hiervan is er een confrontatiematrix opgesteld. Uit de confrontatiematrix komen verschillende strategieën naar voren die Miss Regio NL kan gebruiken om een sterkere positie op de markt te verkrijgen. Zoals het opbouwen van een netwerk en het behouden van klantcontact, om het overstappen van een klant naar een concurrent te voorkomen. Naast deze analyses was het de bedoeling om via interviews met klanten en concurrenten meer inzicht te verkrijgen in de markt. Het aantal beantwoorde interviews was echter te weinig, en de antwoorden waren daarom niet representatief en betrouwbaar. De interviews zijn wel gebruikt als input voor de externe analyse, omdat ze wel een indicatie van de markt geven. Daarnaast zijn er een aantal aannames gedaan voor de marktwerking in de modellenbranche. Nadat de analyses zijn afgerond, kunnen de deelvragen beantwoord worden, waarna ook de hoofdvraag beantwoord kan worden. De eerste deelvraag luidde: “Is er een markt voor Miss Regio NL”. De conclusie die na de analyses volgt uit deze deelvraag luidt; dat het mogelijk is voor Miss Regio NL om zich op de markt te vestigen, maar dit kan lastig worden door de hevige concurrentie die Miss Regio NL zal ondervinden. Andere modellenbureaus bieden namelijk ook modellen kleiner dan 1.74m. aan. Maar door het netwerk dat Miss Regio NL al heeft opgebouwd en het unieke concept is er zeker een kans van slagen. De tweede deelvraag had te maken met op welk marksegment Miss Regio zich het beste kon gaan richten. De markt voor Miss Regio NL kan het beste gesegmenteerd worden op regio en het soort modellenwerk (high-fashion of commercieel werk). Nadat de basis voor segmentatie is gekozen, moet de targetmarkt bepaald worden. Miss regio NL kan zich het beste richten op het commerciële werk op de nationale markt. Dit omdat in het high fashion werk modellen aan bepaalde maten moeten voldoen en vooral de high fashionbureaus hier met elkaar concurreren. Nadat het marktsegment is gekozen zal Miss Regio NL een positie moeten innemen op markt. Met het kiezen van de juiste positie in de markt, is de kans op een succesvolle marktdeelname groter. Uit de positioneringsmatrix komt naar voren dat de huidige positie die Miss Regio NL op de markt zal hebben voorlopig de juiste is. Dit betekent dat Miss Regio NL zich op dit moment zal moeten richten op de lokale omgeving, maar wel met een breed aanbod in modellen kleiner dan 1.74m. Nadat deze deelvragen zijn beantwoord, kan de hoofdvraag beantwoord worden. Miss Regio NL wil graag groeien. Uit de deelvragen kwam naar voren dat er zeker een kans is voor Miss Regio NL om succesvol de markt te betreden, mede door de juiste positie in de markt in te nemen. Aan de hand daarvan en de aanbevelingen die worden gedaan, kan Miss Regio NL groeien en daarmee ook een andere positie op de markt innemen. En zich daarmee richten op meer regio’s in Nederland. Er worden verschillende aanbevelingen gedaan die ervoor moeten zorgen dat Miss Regio haar doelen gaat behalen. Miss Regio NL moet een positie in gaan nemen op de markt, dit betekent dat de organisatie zich moet gaan richten op het commerciële werk in de regio waar Miss Regio NL gevestigd is. Er zal een duidelijke visie, strategie en doelen geformuleerd moeten worden om een richting aan de organisatie te geven. Door regelmatig klantcontact te onderhouden en door feedback te vragen, kunnen de diensten die Miss Regio NL levert verbeterd worden en de klanttevredenheid verhoogd worden. Door meer reclame te maken en door maatschappelijk verantwoord te ondernemen kan de naamsbekendheid vergroot worden. Daarnaast kunnen er door het maken van een interactieve website, meer klanten worden getrokken naar Miss Regio NL. Ten slotte kan er met een vervolgonderzoek meer inzicht worden verkregen in de modellenbranche, wat waardevol kan zijn voor Miss Regio NL.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Miss Regio NL
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:International Business Administration BSc (50952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63806
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page