University of Twente Student Theses

Login

Paniek?! Ik krijg een ernstige gewelds- of zedendelinquent in mijn gemeente - Een onderzoek naar het optreden van gemeenten om morele panieken te voorkomen: een case study

Dkhissi, Nissrin (2013) Paniek?! Ik krijg een ernstige gewelds- of zedendelinquent in mijn gemeente - Een onderzoek naar het optreden van gemeenten om morele panieken te voorkomen: een case study.

[img] PDF
830kB
Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Vanuit de Tweede Kamer is de druk de laatste jaren opgevoerd over kennisuitwisseling tussen Justitie en gemeenten over de terugkeer van delinquenten zodat gemeenten zich kunnen voorbereiden op eventuele onrusten. Met de totstandkoming van het BIJ pilot plus project wordt een verbeterslag gemaakt bij de informatievoorziening ten aanzien van ernstige gewelds- of zeden delinquenten (EGZ delinquenten). Gemeenten, zoals Veenendaal, hebben zich bij dit project aangesloten om vroegtijdig op de hoogte te worden gesteld van de komst van EGZ delinquenten. Hierdoor kunnen burgemeesters de situatie in schatten en op de situatie inspelen. Daarbij kan worden gedacht aan activiteiten om de openbare orde te kunnen handhaven bij morele paniek, maar voornamelijk aan activiteiten die morele panieken voorkomen. Gemeenten werken in afstemming met toezichthoudende- en hulpverlenende partners door bijvoorbeeld te voorzien in huisvesting. De gemeente Veenendaal heeft in maart 2011 te maken gehad met een casus waarbij de gemeente als regisseur heeft opgetreden en daarbij een aantal zaken heeft uitgezet en geregeld. Het is dan ook interessant om te onderzoeken hoe de gemeente het preventieproces van morele paniek inricht bij de terugkeer van een EGZ delinquent. Dit onderzoek heeft zich gericht op de beantwoording van de vraag: ‘Hoe heeft de gemeente een morele paniek trachten te voorkomen bij de terugkeer van een EGZ delinquent?’. De analyse is tot stand gekomen door gebruik te maken van verschillende technieken. Zo is sprake geweest van documentenanalyse waarbij beleidsdocumenten, convenanten, notulen en rapporten de revue hebben gepasseerd. Daarnaast hebben semi-gestructureerde interviews gezorgd voor een verdieping en aanvulling van informatie. Middels de half gestructureerde interviews was het mogelijk om de respondenten deels te sturen en deels vrij te laten in de beantwoording van vragen. Daarnaast bood deze manier van data verzamelen de mogelijkheid om door te vragen, toelichtingen te geven en opmerkingen te plaatsen. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat de indicatoren van morele panieken veel interpretatie- en beslissingsruimte overlaten aan de gemeente. Het uniformeren van strategische aanpakken voor een EGZ delinquent is gecompliceerd vanwege het subjectieve karakter van een morele paniek. Het is hierdoor van belang dat professionals te allen tijde reflecteren op hetgeen dat ten uitvoer wordt gebracht. Dit is van belang omdat er door de eeuwen heen buitengewoon veel voorbeelden beschikbaar zijn van reacties op morele panieken, waarbij het gedrag voortvloeit uit stereotypering. Gedacht kan worden aan de fameuze heksenjachten in Europa waar mensen gestereotypeerd werden als duivels (Victor, 1998). Na zorgvuldige analyse van het preventieproces bij de gemeente Veenendaal, kan gesteld worden dat zij gehandeld heeft vanuit stereotypering en dat sprake was van morele paniek binnen de gemeente bij de inrichting van het proces. Zoals Cohen (1972) heeft gesteld dat men bij een dreigende situatie onmiddellijk ingrijpt, omdat niet ingrijpen tot gevolg heeft dat de situatie alleen maar groter wordt. Deze reactie op een “veronderstelde” bedreiging komt veelvoudig voor in de maatschappij door de gestigmatiseerde manier van denken. Daar waar vanuit ratio wordt gehandeld, vallen in een onbekende situatie alle muren om en wordt angstig en beklemmend gereageerd. Deze trend valt meermaals terug te vinden in dit onderzoek en heeft geleid tot interessante resultaten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63812
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page