University of Twente Student Theses

Login

Naar een toetsingstraject voor competenties binnen Sundisc Abbrasives

Geurts, Y. (2013) Naar een toetsingstraject voor competenties binnen Sundisc Abbrasives.

[img] PDF
930kB
Abstract:Aanleiding: Binnen Sundisc Abbrasives is er in de afgelopen jaren sprake geweest van een sterk verloop van werknemers gecombineerd met grote groei van het bedrijf. Dit heeft er voor gezorgd dat er een groot aantal nieuwe mensen op de werkvloer aanwezig is. De werknemers worden ingedeeld in drie niveaus, junior, medior en senior. Het is nog niet officieel vastgelegd wat werknemers op deze niveaus moeten kunnen maar binnen de organisatie bestaat hier al wel een beeld over. In lijn met een trend van professionalisering binnen de organisatie wil Sundisc Abbrasives graag een “Sundisc academy” opzetten. Het doel hierbij is om meer controle te krijgen over het niveau en de ontwikkeling van hun werknemers. Zij zien het toetsingstraject hierbij als belangrijkste onderdeel omdat er binnen de organisatie al wel wordt geleerd maar nog helemaal niet wordt getoetst. Doel van het onderzoek: Het doel van Sundisc is om een toetsingstraject te ontwerpen op basis van de specifieke criteria waar de werknemers van Sundisc aan moeten voldoen per niveau om zo meer controle te krijgen over wat hun werknemers kennen en kunnen. Het doel van dit onderzoek is om de bouwstenen aan te reiken waarmee dit toetsingstraject kan worden opgezet. Methode: Om tot deze bouwstenen te komen is het verslag opgedeeld in twee delen. Het eerste deel bestaat uit een literatuurstudie met als eindproduct een lijst competentie-indicatoren die als instrument gebruikt is om de benodigde competenties te identificeren. Dit instrument is gebruikt om per niveau de benodigde competenties te bepalen, de belangrijkheid van de competenties, de mate van ervaring die benodigd is per niveau per competentie en de frequentie waarmee de competenties benodigd zijn. In het tweede deel is er met behulp van een literatuurstudie gezocht naar een overkoepelende structuur voor het assessment programma, Dit assessment programma bestaat uit meerdere individuele assessments die binnen het programma geplaatst worden. Er is gezocht naar meerdere individuele assessment methodes die onderdeel zullen vormen van dit programma. Ook worden er meerdere criteria gegeven die belangrijk zijn voor de kwaliteit van een assessment programma om een beter inzicht te geven in de kwaliteit van het assessment programma voor Sundisc. Conclusie: Het resultaat van het onderzoek is een overkoepelende structuur voor het assessmentprogramma waarbinnen individuele toetsen kunnen worden geplaatst op basis van de benodigde competenties per niveau. Voor de individuele toetsen worden verschillende toetsingsmethoden gegeven waaruit een keuze kan worden gemaakt op basis van wat men wil toetsen, of iemand iets weet, weet hoe, laat zien hoe of doet. Tot slot kan dit assessmentprogramma nog geëvalueerd worden aan de hand van de gevonden criteria.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Sundisc Abbrasives, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/63819
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page