University of Twente Student Theses

Login

De behoeften van mantelzorgers op vakantie - Een onderzoek naar wensen en behoeften van mantelzorgers bij het Welkomhuis Twente

Boom, Boudewijn K.W. (2013) De behoeften van mantelzorgers op vakantie - Een onderzoek naar wensen en behoeften van mantelzorgers bij het Welkomhuis Twente.

[img] PDF
989kB
Abstract:Deze scriptie bevat een extern uitgevoerd onderzoek bij de Stichting Welkomhuis Twente. Het Welkomhuis is een nieuwe oprichting op het gebied van vakantie, en het probleem wat speelt binnen de organisatie is hoe zij zichzelf in de markt moeten zetten. Er is een voorlopige doelgroep afgebakend, maar de wensen en behoeften van de potentiële klanten zijn vooralsnog onduidelijk. Het doel van deze scriptie is om middels een marktonderzoek te onderzoeken wat de wensen en behoeften zijn vanuit de doelgroep zoals hij op dit moment geformuleerd is, om op deze manier een aanbeveling te doen met betrekking tot de positionering van het Welkomhuis Twente. De hoofdvraag die is opgesteld om te helpen met het oplossen van het probleem: “hoe moet de stichting Welkomhuis zich positioneren in de markt?” zal worden beantwoord met behulp van een viertal deelvragen, te weten: “Hoe ziet de doelgroep van de stichting eruit?”, Hoe kan deze doelgroep het beste benaderd worden?”, “Wat zijn de eisen van de doelgroep?” en “Wat zijn de concurrenten van Stichting Welkomhuis Twente, en wat bieden deze aan?” Uit de literatuurstudie is gebleken dat er verschillende behoeften en beperkingen zijn met betrekking tot het op vakantie gaan van de doelgroep. Er is echter een groot verschil tussen wat deze groep mensen graag ziet op een vakantie, en wat op dit moment daadwerkelijk door verschillende vakantieondernemingen (zij het hotels, vakantieparken of resorts) aangeboden wordt. Aan de hand van een enquête die via online media is verspreid onder de doelgroep, is een kwantitatief onderzoek verricht naar de wensen en behoeften. Deze data is geanalyseerd met behulp van verschillende tools, cijfers en data zijn weergegeven in een algeheel verslag. Met behulp van Michael Porter’s Five Forces model is een beeld geschetst van de situatie in de markt, en met behulp van theorieën van Porter en Day vervolgens gekeken naar de beste strategie om te volgen in die markt. Er is geduchte concurrentie in de vakantiemarkt: er zijn veel verschillende aanbieders die allen vechten om het geld van de klant. Er kan worden geconcludeerd dat er een verschil is tussen wat er op dit moment aangeboden wordt in de vakantiemarkt voor mensen met een beperking, en hetgeen wat nu aangeboden wordt in de vakantiemarkt. Op basis van de enquête en de ondervraagde respondenten worden enkele aanbevelingen gedaan aan het management van het Welkomhuis Twente om de service te optimaliseren en het Welkomhuis goed te positioneren in de vakantiemarkt. Er wordt geadviseerd om ten eerste kritisch te zijn op de doelgroep: op dit moment wil het Welkomhuis Twente zich richten op gezinnen met jonge kinderen, maar het is een goed idee om buiten schoolvakanties (kinderen zijn van leerplichtig van 5 t/m 16 jaar) om op deze manier ook buiten deze vakanties bezetting t te hebben op het vakantiepark. Daarnaast wordt er met betrekking tot de kosten aanbevolen veelal gebruik te maken van ervaren vrijwilligers, en zo min mogelijk vast personeel. Dit hangt samen met de eisen vanuit de doelgroep: om de kosten zo laag mogelijk te houden, maar toch de klanten een hoog level van comfort te bieden wordt geadviseerd eerst de laagdrempelige en relatief voorzieningen, zoals een restaurant en een speeltuin op te zetten, en niet meteen over te gaan tot grote investeringen zoals de aanleg van een zwembad. Het Welkomhuis Twente moet zich niet willen profileren als een echte concurrent van de huidige generatie met vakantieparken, maar moet zich profileren als iets geheel nieuws. Een vakantiepark waar mensen heen kunnen ongeacht het budget wat ze hebben, en waar ze kunnen genieten van de zo wel verdiende vakantie voor het hele gezin.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Welkomhuis Twente
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (50645)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63826
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page