University of Twente Student Theses

Login

Studeren met een functiebeperking op de UT - De drempels die studenten met een functiebeperking ervaren om begeleiding te zoeken en hoe hier met behulp van de informatievoorziening van studentenbegeleiding op kan worden ingespeeld

Lucassen, Isebeau J.M. (2013) Studeren met een functiebeperking op de UT - De drempels die studenten met een functiebeperking ervaren om begeleiding te zoeken en hoe hier met behulp van de informatievoorziening van studentenbegeleiding op kan worden ingespeeld.

[img] PDF
1MB
Abstract:Momenteel heeft ongeveer tien tot vijftien procent van de Nederlandse studenten te maken met een functiebeperking, wat concreet neerkomt op landelijk zo’n 50.000 tot 65.000 studenten. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat 50 procent van deze studenten aantoonbaar hinder heeft van zijn of haar functiebeperking gedurende zijn of haar studie. Dit kan variëren van kleine problemen tot een flinke studievertraging, en in sommige gevallen zelfs het moeten aanvragen van een lening ten gevolge van de beperking. De Nederlandse overheid en hogere onderwijsinstellingen zetten zich dan ook in grote mate in om de studeerbaarheid voor studenten met een functiebeperking zo goed mogelijk te maken. Ook op de Universiteit van Twente zet men zich in om hun voorzieningen voor studenten met een functiebeperking te verbeteren. Iets wat ook nodig is, aangezien uit onderzoek is gebleken dat momenteel nog geen enkele hogere onderwijsinstelling, en dus ook de UT niet, voldoet aan de eisen die de overheid heeft opgesteld met betrekking tot studeren met een functiebeperking. Een organisatie die zich op de UT veel bezig houdt met begeleiding en voorzieningen voor studenten met een functiebeperking is studentenbegeleiding. Zij hebben momenteel voor ogen hun informatievoorziening te verbeteren en willen daarom mede via een onderzoek erachter komen waar de informatiebehoeften liggen van de studenten met een functiebeperking op de UT. Dit is een goed voornemen te noemen, waarvan het belang ook in wetenschappelijke literatuur naar boven is gekomen. Ook is in wetenschappelijke literatuur naar boven gekomen dat mensen met een functiebeperking velen drempels kunnen ervaren om hulp en/of begeleiding te accepteren. Vandaar dat in dit onderzoek zowel drempels als informatiebehoeften onder studenten met een functiebeperking op de UT zijn onderzocht. Hierbij werd de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe kan studentenbegeleiding hun informatievoorziening het beste laten aansluiten op de behoeften die studenten met een functiebeperking hebben wanneer het gaat over het overkomen van drempels bij het zoeken naar begeleiding bij studentenbegeleiding? Dit onderzoek is uitgevoerd met behulp van de interviewtechniek. In totaal hebben er zestien respondenten meegedaan, waaronder zeven mannen en negen vrouwen. Dit waren zowel bachelorals master studenten uit verschillende studiejaren, en zij stonden allen onder begeleiding bij studentenbegeleiding. De respondentengroep was een erg gevarieerde groep qua functiebeperkingen, en de respondenten hebben verschillende vormen van begeleiding gehad bij studentenbegeleiding. Uit dit onderzoek is gebleken dat studenten met een functiebeperking op de UT vier praktische/op kennis beruste drempels ervaren, en vijf persoonlijke drempels ervaren wanneer het gaat om zich te melden bij studentenbegeleiding. Deze praktische/op kennis beruste drempels zijn goed te beïnvloeden door middel van de informatievoorziening van studentenbegeleiding. Dit is anders wat betreft de persoonlijke drempels. Bij de persoonlijke drempels die de studenten ervaren is het slechts mogelijk indirect de drempels proberen te verlagen door middel van de informatievoorziening. Wat betreft de informatiebehoeften die de ondervraagde studenten hebben aangekaart, dan komen hier zes behoeften naar voren. Voor een groot gedeelte hangen deze behoeften samen met de (op kennis beruste) drempels die de studenten ervaren. Op basis van het uitgevoerde onderzoek zijn er een aantal punten benoemd die studentenbegeleiding zou kunnen verbeteren om zowel beter aan de informatiebehoeften van studenten met een functiebeperking op de UT te voldoen, maar die gelijker tijd ook drempels verlagen bij deze studenten om zich te melden voor begeleiding bij studentenbegeleiding. Deze punten zijn concreet opgesomd: - Meer informatie aanbieden over wat studentenbegeleiding inhoudt. Oftewel, biedt meer informatie aan over: o Wat studentenbegeleiding is en waar het uit bestaat o Wat voor vormen begeleiding er worden aangeboden door studentenbegeleiding o Thema’s waar studentenbegeleiding begeleiding in kan bieden o Bij wie welke specifieke begeleiding gezocht moet worden (bij een studentenpsycholoog, een studentendecaan, of een diversiteitscoördinator, enzovoorts) o Waar studentenbegeleiding te bezoeken is - Informatie pro-actiever aanbieden. - Meer informatie aanbieden over hoe verschillende procedures kunnen lopen wanneer men aan de slag zou willen gaan met begeleiding binnen studentenbegeleiding. - Meer informatie aanbieden over wanneer men precies in aanmerking komt voor begeleiding of speciale regelingen. - Neem informatie op over wat er precies onder een functiebeperking wordt verstaan, en geef duidelijk aan dat iedereen in aanmerking komt voor begeleiding, ook wanneer er geen sprake is van een functiebeperking. - Verwerk in de informatievoorziening dat studentenbegeleiding geen uitspraken doet naar andere partijen, zoals bijvoorbeeld docenten of een studieadviseur. - Verwerk in de informatievoorziening dat alle begeleiding die de student krijgt bij studentenbegeleiding op basis van zijn of haar eigen keuze is. - Wanneer er begeleiders zijn die zelf ook een functiebeperking hebben; bespreek dit dan kort met de student voor de begeleiding. Dit werkt drempelverlagend voor de student. - Benadruk dat de begeleiding die studentenbegeleiding biedt vooral studiegericht is. - Benoem duidelijk de zeven thema’s waar studentenbegeleiding begeleiding in biedt. Hieronder zijn deze thema’s nogmaals opgesomd. De studenten hebben aangegeven meer informatie te willen over al deze thema’s, maar met name over de dikgedrukte. o Regelingen met betrekking tot studievertraging o Regelingen met betrekking tot financiën o Regelingen met betrekking tot BSA/harde knip o Studievaardigheden o Studievoorzieningen/-faciliteiten o Doorstroom naar de master o Doorstroom naar de arbeidsmarkt - Op basis van de behoeften die de studenten hebben aangegeven is het advies is om van het synoniem ‘Rode Balie’ af te stappen. - Wanneer het mogelijk is, verschaf dan meer informatie over regelingen die worden getroffen met studenten met een functiebeperking wat betreft het nieuwe Twentse onderwijsmodel. Doe dit zo actueel mogelijk. - Het laatste advies is om zich meer te verdiepen in de regelingen omtrent studeren met een functiebeperking die in het buitenland gelden en neem deze informatie op in de informatievoorziening van studentenbegeleiding.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies BSc (56615)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63827
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page