University of Twente Student Theses

Login

Herontwerp van ondersteuning van bedrijfsprocessen - Het ontwerpen en implementeren van ondersteuning van een verkoopproces ten behoeve van efficiëntie verbetering

Overbeek, Tjarco van (2013) Herontwerp van ondersteuning van bedrijfsprocessen - Het ontwerpen en implementeren van ondersteuning van een verkoopproces ten behoeve van efficiëntie verbetering.

[img] PDF
2MB
Abstract:In dit onderzoek wordt een verkoopproces en diens ondersteuning door applicaties geanalyseerd en herontworpen. Als randvoorwaarden zijn hierbij gesteld dat het verkoopproces geen grote veranderingen zal ondergaan en dat het huidige CRM systeem (genaamd SuperOffice) als implementatieplatform zal fungeren. De opdrachtgever is eigenaar van Boix Europe B.V., een bedrijf met circa 15 werknemers dat verpakkingsmachines verkoopt aan de Europese markt, die geproduceerd worden door een partner bedrijf. De opdracht is aangepakt aan de hand van de Business Process Methodology Weske (2007), aangevuld met Handboek Business Process Engineering van BizzDesigner (van den Berg, Franken, & Jonkers, 2008). Hiermee werd het verkoopproces en de ondersteuning ervan door applicaties, geanalyseerd en herontworpen. In de analysefase zijn verschillende knelpunten geïdentificeerd in het verkoopproces en de ondersteuning hiervan. Met behulp van modelleren, indicatoren (afgeleid van kritieke succesfactoren met behulp van literatuur) en een enquête onder het verkoopteam werd de oude situatie geanalyseerd. Er werd een model opgesteld van het verkoopproces met behulp van Archimate als modelleertaal. De gevonden knelpunten betroffen onder andere: het matige gebruik van het CRM systeem, teveel handmatige handelingen in het verkoopproces, de lage kwaliteit van de informatie in het systeem, het gebrek aan integratie, een gebrek aan meetbaarheid, en een gebrek aan tools voor het uitvoeren en aansturen van het verkoopproces. Met het herontwerp is geprobeerd om deze knelpunten weg te nemen. De aanwijzingen vanuit de literatuur en de oplossingsrichtingen voor de knelpunten zijn verwerkt in het herontwerp. Het herontwerp is grotendeels geïmplementeerd en in gebruik genomen door het verkoopteam. Enkele voorbeelden van geimplementeerde oplossingen zijn het ontwikkelen van templates voor het automatisch aanmaken van documentatie en het ontwikkelen van tools waarmee het verkoopproces aangestuurd en uitgevoerd kan worden. Voor het beoordelen van het herontwerp zijn dezelfde analysemiddelen gebruikt als in de analysefase. Hieruit is gebleken dat het herontwerp noemenswaardige verbeteringen teweeg heeft gebracht op meerdere onderwerpen. Het uiteindelijke effect op de efficiëntie van het verkoopproces is nog niet goed vast te stellen. Wel kan er een prognose gemaakt worden op basis van de beoordeling van het herontwerp. Door tijdsbesparingen in het verkoopproces en het effectiever uitvoeren en aansturen hiervan, is het aannemelijk dat de efficiëntie van het verkoopproces zal verbeteren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Boix Europe B.V.
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:International Business Administration BSc (50952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63828
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page