University of Twente Student Theses

Login

Gewichtige argumenten - Een onderzoek naar het verband tussen argumenten voor, en het gewicht van attributen in het nemen van niet-routinematige organisatorische beslissingen.

Lijbers, J.M. (2012) Gewichtige argumenten - Een onderzoek naar het verband tussen argumenten voor, en het gewicht van attributen in het nemen van niet-routinematige organisatorische beslissingen.

[img] PDF
874kB
Abstract:Dit verslag beschrijft een onderzoek naar het verband tussen het aantal positieve argumenten gegeven, en het gewicht dat proefpersonen hangen aan de bijbehorende hoofdattributen, in het nemen van niet-routinematige organisatorische beslissingen. Aanleiding tot dit onderzoek was onder andere eerder onderzoek naar de rol van argumentatie in het geven van gewichten aan attributen (Van Dalen, 2013). Uit dit eerdere onderzoek kwam een hypothese voort over een verband tussen positieve argumenten en het gewicht van bijbehorende attributen. In dit nieuwe onderzoek wordt deze hypothese statistisch getoetst. Hiervoor is de volgende hoofdvraag opgesteld: Wat is het verband tussen het aantal positieve argumenten gegeven voor een attribuut en het gewicht dat de beslisser aan dit attribuut toewijst, bij het nemen van niet-routinematige organisatorische beslissingen? Uit de literatuurstudie blijkt dat mensen bewuster redeneren en hierdoor meer argumenten geven voor het nemen van een beslissing, indien deze beslissing uitgelegd moet gaan worden. Ook bij het geven van gewichten aan attributen worden argumenten bedacht die deze gewichten kunnen rechtvaardigen. Het geven van deze gewichten gebeurd om het belang van een attribuut aan te duiden. Om een mogelijk verband tussen de gewichten en argumenten te onderzoeken is een experiment opgezet. Voor het experiment is gebruikt gemaakt van een case over taxibusjes, waarbij gelet werd op de attributen veiligheid of comfort. Allereerst kregen de proefpersonen dertig argumenten voorgeschoteld. Hierbij moesten ze aangeven of deze argumenten pleitten voor veiligheid, voor comfort, voor beide attributen of voor geen van beide. In een tweede opdracht gaven de proefpersonen gewichten aan de zojuist genoemde attributen. Uit de resultaten van het experiment kwam naar voren dat er een zeer zwakke, significante, positieve correlatie is tussen de variabelen ‘aantal argumenten’ en ‘gewicht’. Om berekeningen beter te kunnen uitvoeren is de variabele ‘aantal argumenten’ in dit onderzoek echter lichtelijk aangepast. Hierdoor is het nu beter te zeggen dat er een zeer zwakke correlatie is tussen de verhouding van het aantal argumenten en het bijbehorende gewicht. Hetzelfde onderzoek met andere attributen dan veiligheid en comfort zou mogelijk kunnen leiden tot een sterker verband. Nu bekend is dat dit verband bestaat, kan er gekeken worden naar de invloed die dit verband heeft op het nemen van een niet-routinematige beslissing tussen verschillende alternatieven.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (50645)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63894
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page