University of Twente Student Theses

Login

De veiligheidshelm met gevoel: Een ontwerpstudie naar het vergroten van de motivatie om deze te dragen en de veiligheid te vergroten door middel van een 'ambient intelligent' ontwerp van de veiligheidshelm zelf

Lemmens, Pim (2013) De veiligheidshelm met gevoel: Een ontwerpstudie naar het vergroten van de motivatie om deze te dragen en de veiligheid te vergroten door middel van een 'ambient intelligent' ontwerp van de veiligheidshelm zelf.

[img] PDF
62MB
Abstract:Dit rapport is een verslag van de bacheloropdracht voor de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente. De opdracht is uitgevoerd op het Saxion Kenniscentrum Design en Technologie in het kader van project Veiligheid op de Werkvloer. De opdracht betreft een onderzoek naar de veiligheidshelm van de bouw in het kader van overkoepelend project Veiligheid op de Werkvloer. Binnen project Veiligheid op de Werkvloer wordt onderzoek verricht naar de toepassing van ambient intelligence, zogenaamde slimme 'onzichtbare' technologie, om de veiligheid op de werkvloer te verhogen. Uit onderzoek blijkt dat niet altijd iedereen gemotiveerd is om de veiligheidshelm te dragen en gebeuren er een hoop ongelukken op de bouw die verholpen kunnen worden door het toepassen van ambient technologie. Hoe kan de veiligheid en de motivatie om de veiligheidshelm te dragen vergroot worden door het ontwerp van de veiligheidshelm? Dat is kortweg het uitgangspunt van deze opdracht. Een ontwerpvoorstel voor een prototype dient hier antwoord op te geven. Uit eerder verricht onderzoek zijn een aantal ideeën en oplossingen bedacht om de motivatie tot dragen te verhogen en de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Een nadere studie onder bouwvakkers naar deze ideeën en oplossingen wijst uit dat niet alle beoogde problemen even relevant zijn. Echter komen er een aantal nieuwe aspecten aan het licht. Het gegeven wordt bevestigd dat de veiligheidshelm als niet erg comfortabel bevonden wordt. Ook springen de bouwvakkers niet echt voorzicht om met de veiligheidshelm. De veiligheidshelm valt regelmatig op de grond en bouwvakkers stoten zich bijna dagelijks het hoofd. Dit komt doordat de veiligheidshelm boven het hoofd uitsteekt en de zonneklep het zicht onttrekt naar boven. Tevens is een interessante theorie ontstaan uit het onderzoek onder de bouwvakkers. Normaal gesproken vormt het haar op het hoofd een eerste natuurlijke barrière bij het stoten van het hoofd. Het haar vervult nog een andere functie, het is een verlenging van de tastzin en kan gevaar aan voelen komen en zo schade voorkomen. In navolging op het onderzoek onder de bouwvakkers zijn veiligheid en motivatie nader onderzocht om zo tot concretere oplossingen te kunnen komen voor het ontwerp. De veiligheid kan verbeterd worden door bijvoorbeeld het gebruiken van betere materialen of problemen structureel aan te pakken. Het productuiterlijk kan ook gebruikt worden om de veiligheidsbeleving te vergroten. De studie naar motivatie biedt nieuwe inzichten. Er bestaan grofweg twee soorten motivatie. Intrinsieke motivatie komt van binnen een persoon, en wordt gezien als een duurzame motivatie. Bij de tweede vorm, extrinsieke motivatie wordt een persoon door een externe kracht gedwongen om aan bepaalde gedragingen te voldoen. Extrinsieke motivatie wordt als minder duurzaam gezien. Een ontwerp moet zich dan ook vooral focussen op intrinsieke motivatie. Tussen veiligheid en motivatie is nog een interessante relatie ontdekt. Een hogere motivatie om de veiligheidshelm te dragen Een veiligere veiligheidshelm kan bijdragen aan een hogere motivatie. En Met de problemen in het achterhoofd van het hoofd stoten, het vallen van de veiligheidshelm op de grond en het ontbreken van de tastzin in de veiligheidshelm zijn oplossingen bedacht die het gebruik en de omgang met veiligheidshelm verbeteren. Het resultaat is een veiligheidshelm die de veiligheid vergroot door het gebruik met en de omgang van de veiligheidshelm te verbeteren. Een slim systeem voorkomt door het gebruik van nabijheidssensoren gekoppeld aan vibratiemotortjes in de veiligheidshelm dat de drager zich het hoofd stoot. De toevoeging van een extra, zachte buitenlaag aan de harde veiligheidshelm zorgt voor minder hinder bij hoofdstoten en waarborgt de kwaliteit van de veiligheidshelm als deze toch een klap krijgt. De veiligheid wordt zo vergroot en het draagcomfort, waarmee de motivatie om de veiligheidshelm te dragen ook wordt vergroot. Conclusie is dat de veiligheidshelm de motivatie en veiligheid vergroot, althans in theorie. Om uit te wijzen of het ontwerp in de praktijk werkt dient dit onderzocht te worden met een prototype. Echter dienen verschillende aspecten nog verder onderzocht en uitgewerkt te worden voordat een prototype gerealiseerd kan worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:20 art studies
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/63923
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page