University of Twente Student Theses

Login

Prestatiemeten en Past Performance

Machielsen, J. (2013) Prestatiemeten en Past Performance.

[img] PDF
3MB
Abstract:Inleiding Deze samenvatting is geschreven in het kader van de bachelor eindopdracht voor de opleiding Civiele techniek aan de Universiteit Twente. In de samenvatting worden achtereenvolgens, de aanleiding van het onderzoek, het onderzoeksdoel, de hoofdvraagstelling, de onderzoeksmethode en de resultaten van het onderzoek behandeld. Aanleiding De afgelopen periode is gekenmerkt door sterke bezuinigingen op het defensiebudget. Door verschillende specialisten is al geconcludeerd dat bij verdere bezuinigingen Defensie onherstelbaar aangetast zal worden. Het is daarom van belang dat elk facet van de huidige bedrijfsvoering van Defensie wordt verbeterd op het gebied van effectiviteit en efficiëntie. Een facet van de bedrijfsvoering die voor verbetering vatbaar is betreft het aanbestedingsbeleid, en dan met name het selectieproces van potentiële opdrachtnemers bij projecten die worden uitgevoerd voor de Dienst Vastgoed Defensie (DVD). De toepassing van moderne instrumenten met betrekking tot het meten en utiliseren van kwaliteitsaspecten van potentiële opdrachtnemers in de selectiefase is daar nog niet aan de orde. Tot op heden heeft het “onderbuik gevoel” van de verwervingsfunctionaris nog steeds een sterke invloed op de uiteindelijke besluitvorming. De aanleiding van het onderzoek is dus om vast te stellen of de implementatie van een instrument wenselijk is. Het instrument wat hierbij geanalyseerd wordt is Prestatiemeten en Past Performance. (Bekkers, 2012) Het onderzoeksdoel Het doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen aan de DVD ten aanziende van de vraag of het meetinstrument Prestatiemeten en Past Performance wenselijk is als selectiemethode voor opdrachtnemers door de DVD. Een sleutelwoord bij de doelstelling van het onderzoek is wenselijkheid van de implementatie van het instrument. De voornaamste doelstelling van dit onderzoek is het analyseren of de toepassing van Prestatiemeten en Past Performance een aanvulling is op het huidige selectieproces. Verder wordt ook de geanalyseerd of het instrument toepasbaar is door DVD. De hoofdvraagstelling Is het wenselijk voor de DVD om het prestatiemeten en Past Performance in gebruik te nemen als methode voor de selectie van opdrachtnemers bij toekomstige bouwkundige projecten? Onderzoeksmethode Het onderzoeksobject is het instrument Prestatiemeten en Past Performance zoals is ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst (RGD) en Rijkswaterstaat (RWS). Voordat de analyse van het instrument doelgericht kan worden uitgevoerd is een probleemanalyse uitgevoerd om te onderkennen welke behoefte de DVD daadwerkelijk heeft. Door vervolgens de analyse uit te voeren bij twee andere leden van opdrachtgeversforum in de bouw, namelijk de RGD en RWS, wordt het instrument geanalyseerd. Zowel de RGD als RWS zijn al gedurende een ruime periode bezig met de ontwikkeling van dit instrument. Conclusie Ter beantwoording van de hoofdvraagstelling wordt het volgende geconcludeerd. Prestatiemeten en Past Performance maakt de “onderbuikgevoelens” van de verwervingsfunctionaris tastbaar en inzichtelijk. Derhalve is de implementatie van prestatiemeten en Past Performance wel degelijk een toevoeging op de huidige selectiemethode van de DVD. Echter moet er op juridische gronden wel worden benadrukt dat de volledige toepassing van het instrument niet bij elke aanbestedingsprocedure mogelijk is. Aanbeveling Bij de toepassing van het instrument “Prestatiemeten en Past Performance” moet op gronden van juridische redenen de focus worden gelegd op de “onderhandse” aanbesteding of het raamwerkcontract. Enkel deze twee aanbestedingsprocedures geven de vrijheid om het instrument toe te passen. Daarbij is de toepassing van het instrument bij de raamwerk aanbestedingsprocedure het meest effectief. Twee leden van het Opdrachtgeversforum in de bouw, de RGD en RWS, zijn een eigen ontwikkeling gestart van het instrument. Dit heeft als gevolgd dat de Prestatiemeetgegevens die worden verzameld niet onderling verenigbaar zijn. Ook de DVD zal de toepassing van het instrument moeten aanpassen op de eigen bedrijfsvoering. Het is gewenst om rekening te houden met de mogelijkheid dat verschillende instrumenten in de toekomst verenigbaar zijn. Doordat het instrument de prestaties van opdrachtnemers inzichtelijk maakt onafhankelijk van of deze nu positief zijn of negatief uitvalt, kan het instrument invloed hebben op de machtspositie tussen de opdrachtgevende en opdrachtnemende partij. Dit met name met het oog op de mogelijkheid om het instrument in te zetten als machtsmiddel. De RGD en RWS hebben beide een verschillende visie ten aanziende van dit onderwerp. Het is daarom essentieel dat de DVD voor optimale toepasbaarheid van het instrument een zuivere doelstelling voor ogen neemt met betrekking tot de inzet van Prestatiemeten en Past Performance als machtsmiddel.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63947
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page