University of Twente Student Theses

Login

Veiligheidsbeton: Een onderzoek naar de mogelijke dreiging die uitgaat van fragmenten afkomstig van veiligheidsbeton door toedoen van contactexplosie.

Broek, T.C.M. van den (2013) Veiligheidsbeton: Een onderzoek naar de mogelijke dreiging die uitgaat van fragmenten afkomstig van veiligheidsbeton door toedoen van contactexplosie.

[img] PDF
1MB
Abstract:In het geval van een explosie treden een aantal effecten op die een dreiging kunnen vormen voor de omgeving. Een van die effecten is fragmentatie, hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire fragmentatie. Primaire fragmenten worden veroorzaakt door de omhulling van de explosieve lading. Secundaire fragmenten kunnen ontstaan wanneer de drukgolf van de explosie of de primaire fragmenten omliggende constructies treffen. De brokstukken afkomstig van deze constructie worden aangeduid als secundaire fragmenten. Constructies bestaan in veel gevallen voor een groot deel uit beton. Een explosie in de nabijheid van de constructie kan resulteren in secundaire fragmenten. Dit onderzoek heeft zich gericht op het mogelijk beperken van de dreiging die uitgaat van betonfragmenten. Hiertoe is een nieuw materiaal ontwikkeld, zogenaamd veiligheidsbeton, wat de potentie heeft om bij het bezwijken op te breken in kleinere deeltjes dan normaal constructiebeton zou doen. In dit onderzoek is onderzocht of de fragmentatie die ontstaat bij het bezwijken van veiligheidsbeton door een explosie minder bedreigend is dan de fragmentatie van normaal constructiebeton. Hiertoe zijn platen gestort van veiligheidsbeton en van een referentiebeton met een sterkte en receptuur die vergelijkbaar is met normaal constructiebeton. De betonnen platen zijn belast met een contactexplosie. De dreiging die uitgaat van de fragmenten is gedefinieerd als de energiedichtheid en dracht van het meest gevaarlijke fragment wat vrijkomt: het maatgevende fragment. Van het maatgevende fragment is bepaald binnen welke afstand van de explosie het een dreiging zou veroorzaken. Per betonsoort, belast met een bepaalde hoeveelheid springstof, is het gebied geschetst waarbinnen een persoon mogelijk getroffen zou kunnen worden door een fragment met een bepaalde energiedichtheid. Aan de energiedichtheid zijn grenswaarden gekoppeld waarbij penetratie van de huid of het oog op kan treden. De resultaten laten zien dat er in sommige gevallen een duidelijk verschil is in de dreiging die ontstaat bij de verschillende betonsoorten. In de meeste gevallen vormt het maatgevend fragment afkomstig van veilgheidsbeton een kleinere dreiging dan het maatgevend fragment afkomstig van het referentiebeton. Op basis van dit onderzoek kan echter niet gesteld worden dat veiligheidsbeton in alle gevallen minder bedreigende fragmenten oplevert dan normaal constructiebeton. Naast de energiedichtheid en dracht van het maatgevend fragment is de fragmentatie van veiligheidsbeton op meerdere vlakken vergeleken met normaal constructiebeton. De hoek waaronder fragmenten uitgeworpen worden, de kratervorming en de hoeveelheid fragmenten die vrijkomen zijn onderzocht. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan gesteld worden dat in de meeste gevallen het fragmenteren van veiligheidsbeton een kleinere dreiging veroorzaakt dan het fragmenteren van normaal constructiebeton. Echter, het aantal proeven wat geleid heeft tot deze resultaten is te klein om te concluderen dat veiligheidsbeton in het algemeen veiliger is. Daarvoor is vervolgonderzoek benodigd waarbij de in dit onderzoek uitgevoerde experimenten herhaald worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/63948
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page