University of Twente Student Theses

Login

Kwaliteit van het beleid : een onderzoek binnen Saxion naar het kwaliteitsbeleid en de verhouding tussen enerzijds externe eisen van het accreditatiestelsel en anderzijds wensen van medewerkers

Nannings, Marloes (2011) Kwaliteit van het beleid : een onderzoek binnen Saxion naar het kwaliteitsbeleid en de verhouding tussen enerzijds externe eisen van het accreditatiestelsel en anderzijds wensen van medewerkers.

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit onderzoek richt zich op het kwaliteitsbeleid van Saxion, een kennisinstelling in het hoger beroepsonderwijs. De wensen van medewerkers van Saxion ten aanzien van het kwaliteitsbeleid worden geanalyseerd, samen met de eisen van het vernieuwde accreditatiestelsel dat in januari 2011 in werking is getreden. De onderzoeksvraag luidt: ‘In hoeverre voldoet het huidige kwaliteitsbeleid van Saxion aan de vernieuwde eisen van het accreditatiestelsel en hoe beoordelen medewerkers van Saxion het kwaliteitsbeleid op verschillende posities in de organisatie en binnen verschillende academies en wat zijn de implicaties van de antwoorden op deze vragen voor Saxion?’ Om eventuele verschillen te verklaren tussen medewerkers op verschillende posities in de organisatie en tussen medewerkers binnen verschillende academies, worden twee theorieën toegepast. De eerste theorie kijkt naar de mate waarin medewerkers op verschillende posities te maken krijgen met uitvoeringsproblemen en de tweede theorie probeert een relatie aan te tonen tussen de aard van de kennis die een bepaalde discipline toepast en de cultuur van die discipline. De analyse in dit onderzoek heeft geleerd dat het kwaliteitsbeleid van Saxion voldoet aan de vernieuwde eisen van het accreditatiestelsel. De grootste verandering in het nieuwe accreditatiestelsel is de nadruk op de inhoud en resultaten van opleidingen. Het huidige kwaliteitsbeleid van Saxion richt zich op inhoud en resultaten en voldoet hiermee aan de vernieuwde eisen van het accreditatiestelsel. Hoewel het huidige kwaliteitsbeleid voldoet aan de vernieuwde eisen van het accreditatiestelsel, is het van belang dat de focus in de kwaliteitskaders nog meer gelegd gaat worden op de resultaten van opleidingen. Eveneens blijkt uit de analyse van dit onderzoek dat medewerkers van Saxion het kwaliteitsbeleid voornamelijk positief beoordelen. Er bestaat onder de medewerkers geen echte behoefte aan flexibiliteit in de inrichting van het kwaliteitsbeleid, maar medewerkers hebben een wens naar flexibiliteit in de toepassing van het kwaliteitbeleid. Op basis van deze twee conclusies, worden er vijf implicaties geformuleerd voor Saxion en voor het kwaliteitsbeleid van Saxion. Een opvallende uitkomst uit dit onderzoek is dat het lijkt dat disciplines die voornamelijk gebruik maken van zogenaamde harde kennis, minder ver zijn in het integreren van kwaliteitszorg in hun processen dan disciplines die vooral zachte kennis toepassen. Dit vormt direct de belangrijkste theoretische bijdrage van dit onderzoek: het onderscheid tussen het type kennis dat een discipline toepast, lijkt een aanwijzing te zijn om te verklaren in welke mate disciplines kwaliteitszorg hebben ingebed in hun organisatie. Hiermee boekt dit onderzoek theoretische vooruitgang, er is immers een basis gelegd voor een nieuwe invalshoek wat betreft de theorie over culturen van disciplines. De grote maatschappelijke bijdrage van dit onderzoek is dat alle instellingen in het hoger onderwijs lering kunnen trekken uit de antwoorden van voorliggend onderzoek. Niet alleen Saxion maar alle hoger onderwijsinstellingen krijgen namelijk te maken met het nieuwe accreditatiestelsel. Dit onderzoek kent vijf belangrijke aanbevelingen. Ten eerste dat Saxion de ondersteuning die aan opleidingen wordt geboden vanuit de afdeling Onderwijsontwikkeling & Kwaliteitszorg, behoudt. Ten tweede om de structuur en werkwijze van audits te behouden. Ten derde lijkt het verstandig om het accent in de kwaliteitskaders nadrukkelijker te leggen op de inhoud en resultaten van opleidingen. Ten vierde om opleidingen het alumnionderzoek zelfstandig te laten uitvoeren en ten slotte is het van belang voor Saxion om opleidingen te (blijven) stimuleren om iKMS meer te gaan gebruiken. 4
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/63986
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page