University of Twente Student Theses

Login

Wetenschapsgeschiedenis in het wiskundeonderwijs

Leuteren, P. van (2013) Wetenschapsgeschiedenis in het wiskundeonderwijs.

[img] PDF
560kB
Abstract:Wetenschapsgeschiedenis is een onderdeel van de wiskundemethode ‘Getal en Ruimte’, dat op het grootste deel van de middelbare scholen in Nederland wordt toegepast. In hoeverre de wiskundedocent iets met deze geschiedeniskaders doet, is echter onduidelijk. In dit rapport worden de resultaten van een onderzoek naar het gebruik van geschiedenis van de wetenschap binnen de wiskundeles gepresenteerd. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is op de eerste plaats een inventarisatie gemaakt van de bestaande onderwijssituatie. Aan de hand van de wiskunde en geschiedenismethode en een interview met een tweetal geschiedenisdocenten, is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van wetenschapsgeschiedenis binnen het middelbare schoolvak geschiedenis. Aansluitend is gekeken naar de hoeveelheid geschiedeniselementen die aanwezig zijn in de wiskundemethode ‘Getal en Ruimte’ en de verschillende onderwerpen die hierbij aan bod komen. Uit dit deelonderzoek kan geconcludeerd worden dat wetenschapsgeschiedenis nagenoeg niet binnen het vak geschiedenis voorkomt, maar dat het binnen de wiskundemethode in bijna elk hoofdstuk is inbegrepen. Na het opstellen van een goede onderzoekmethode is vervolgens een aantal interviews afgenomen met vijf wiskundedocenten van Scholengemeenschap de Grundel vestiging Lyceum in Hengelo. In deze interviews werd onder andere de vraag voorgelegd of de betreffende docent wetenschapsgeschiedenis toepast binnen de les en zo ja: op welke manier dit gebeurt. Ook interesse, belang en verantwoordelijkheid tot overdragen van deze lesstof werden in de interviews besproken. Aan de hand van de interviewresultaten is een analyse gemaakt van de bestaande situatie. De hoofdconclusie van dit rapport is dat wetenschaps-geschiedenis op het moment nagenoeg niet word toegepast binnen het wiskundeonderwijs. Toch geeft de meerderheid van de wiskundedocenten aan, het wel een erg belangrijk item te vinden om aandacht aan te besteden binnen de les. De hoofdreden voor het niet aanwezig zijn van dit element in de les is dat wetenschapsgeschiedenis op dit moment geen verplicht lesonderdeel is, waardoor docenten het al snel wegens (gevoelsmatig) tijdgebrek achterwege laten.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science and Technology MSc (60023)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64035
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page