University of Twente Student Theses

Login

Nevenactiviteiten gedurende de academische studie, een waardevolle investering?

Koster, Lucas (2013) Nevenactiviteiten gedurende de academische studie, een waardevolle investering?

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit verslag beschrijft de resultaten van een exploratief onderzoek naar de invloed van verschillende nevenactiviteiten op arbeidsmarktkansen waarbij een antwoord wordt gegeven op de vraag: “Wat is de invloed van nevenactiviteiten gedurende de studie op de arbeidsmarktkansen direct na het afstuderen en hoe valt deze te verklaren?” In het onderzoek is er gekeken naar de nevenactiviteiten commissiewerk, bestuurservaring en buitenlandervaring. Ook is er gekeken naar verschillen tussen ‘Technische studies’ en ‘Economie en bedrijf studies’. Het theoretisch kader is als fundering gebruikt bij het ontwerpen van een nieuw model dat de attributie van soft-skills aan nevenactiviteiten en de invloed van soft-skills op de arbeidsmarktkansen verklaart. Hierna zijn deze invloeden met een kwantitatief onderzoek onderzocht. Het kwantitatief onderzoek is uitgevoerd met behulp van een online enquête onder recruiters en bestond uit het beoordelen van verschillende cv’s op de punten uit het opgestelde model. In totaal zijn er 1366 cv’s ingevuld. De data van deze cv’s zijn hierna geanalyseerd met verschillende regressie en variantie analyses waar de volgende conclusies uit zijn getrokken. De conclusie is dat de kans om aangenomen te worden bij ‘Technische studies’ voor 11,9% en bij ‘Economie en bedrijf studies’ voor 16,7% verklaard wordt door nevenactiviteiten. Van dit percentage heeft bestuurservaring bij beide studierichtingen de grootste relatieve bijdrage met 40%. Bestuurservaring verhoogt bij een student ‘Technische studies’ de kans om aangenomen te worden ten opzichte van een student zonder bestuurservaring met 5-10%. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid bestuurservaring. Bij ‘Economie en bedrijf studies’ geeft bestuurservaring een verhoging van 10-20% op de kans om aangenomen te worden. Er is geen significant verschil te zien tussen een parttime of een fulltime bestuur. Verder heeft commissie ervaring een relatieve bijdrage van ongeveer 20% aan de kans om aangenomen te worden. Een student met commissie ervaring heeft hierbij rond de 10% meer kans om aangenomen te worden, dit geldt voor beide studies. Er is geen significant verschil te zien tussen het doen van één of twee commissies. Buitenlandervaring heeft de kleinste relatieve bijdrage aan de keuze van een recruiter om iemand aan te nemen met een percentage van 16%. Het hebben van buitenlandervaring geeft ongeveer 6% meer kans om aangenomen te worden. De invloed van bestuurservaring en commissie ervaring is te verklaren doordat hierbij de soft-skills verbeterd worden. Buitenlandervaring heeft geen invloed op de soft-skills van een student maar wordt wel als een pluspunt gezien door recruiters.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:International Business Administration BSc (50952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64050
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page