University of Twente Student Theses

Login

Housing the invisible : goal attainment in the municipalities of Steenbergen, Bladel en Horst aan de Maas regarding the housing of Polish, Bulgarian and Romanian circular migrants as a consequence of the content of those policies and the operations of networks

Maathuis, Arjen (2013) Housing the invisible : goal attainment in the municipalities of Steenbergen, Bladel en Horst aan de Maas regarding the housing of Polish, Bulgarian and Romanian circular migrants as a consequence of the content of those policies and the operations of networks.

[img] PDF
2MB
Abstract:Deze scriptie heeft als doel om een antwoord te vinden op de volgende hoofdvraag: In welke mate zijn de lokale beleidsdoelen van de gemeenten Steenbergen, Bladel en Horst aan de Maas met betrekking tot de huisvesting van Poolse, Bulgaarse en Roemeense circulaire migranten bereikt als een gevolg van de inhoud van het beleid en het functioneren van netwerken, in de periode 2007-2012? Om deze vraag te beantwoorden is er allereerst gekeken naar de wijze waarop de inhoud van Nederlands lokaal beleid met betrekking tot de huisvesting van Poolse, Bulgaarse en Roemeense circulaire migranten van elkaar verschilt. Vervolgens is gekeken naar de wijze waarop organisatorische netwerk vormen worden gebruikt in relatie tot dat lokale beleid. Deze inzichten zijn verkregen door middel van een online enquête die is gestuurd naar alle gemeenten die zijn aangesloten op het landelijke kennisnetwerk MOE-landers. Allereerst is er dus een generiek beeld ontstaan. De resultaten van de online enquête zijn tevens gebruikt om drie gemeenten te selecteren voor nader onderzoek, in een zogenoemde case study. Deze gemeenten zijn: Steenbergen, Bladel en Horst aan de Maas. Gebaseerd op interviews met respondenten van die gemeenten en interviews met respondenten van samenwerkingspartners van die gemeenten, is de mate van doelbereiking, in termen van bereikte verbetering, voor die drie gemeenten vastgesteld. Vervolgens is getracht deze mate van doelbereiking te verklaren door te kijken naar de inhoud van het beleid in de betreffende gemeente, de effectiviteit van de gehanteerde vorm van netwerk governance en de netwerk effectiviteit op netwerk niveau. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat gemeenten, die aangesloten zijn op het landelijk kennisnetwerk MOE-landers ook beleidsdoelen hebben geformuleerd met betrekking tot de huisvesting van Poolse, Bulgaarse en Roemeense circulaire arbeidsmigranten of maatregelen nemen met betrekking tot die huisvesting. Ook is geconcludeerd dat over het algemeen er geen verschil is tussen beleidsdoelen en maatregelen gericht op de huisvesting van Polen enerzijds en beleidsdoelen en maatregelen gericht op de huisvesting van Bulgaren en Roemenen anderzijds; dit tegen de verwachting in.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/64132
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page