University of Twente Student Theses

Login

Forensisch Onderzoek en Voedsel- en Warenautoriteit: Leidt de nieuw ontworpen module tot meer inzicht in de maatschappelijke relevantie van chemie, betere leeropbrengsten en meer werkplezier bij leerlingen?

Galen, Petra van (2009) Forensisch Onderzoek en Voedsel- en Warenautoriteit: Leidt de nieuw ontworpen module tot meer inzicht in de maatschappelijke relevantie van chemie, betere leeropbrengsten en meer werkplezier bij leerlingen?

[img] PDF
2MB
Abstract:In het voortgezet onderwijs in Nederland is het scheikunde onderwijs de afgelopen twintig jaar weinig veranderd. Daardoor is het huidige scheikundeonderwijs niet actueel en is voor de leerlingen het zicht op de relevantie van het schoolvak scheikunde zoek. Daardoor neemt de belangstelling voor een natuurwetenschappelijke vervolgopleiding af. Al vanaf 1990 zijn er publicaties waarin experts hun ontevredenheid over het curriculum uiten. Mede als gevolg van deze publicaties wordt er nu een nieuw curriculum ingevoerd, waarbij het maatschappelijk belang van het vak scheikunde een prominente rol inneemt. In de “nieuwe scheikunde” wordt de chemie vanuit de context benaderd: eerst worden leerlingen met een thema geconfronteerd, en vanuit dat thema ontdekken ze dat bepaalde chemische kennis nodig is om het thema te begrijpen of een oplossing voor het probleem te vinden. De chemische kennis die ze dan opdoen noemen we de concepten. Kortweg wordt dit de context-concept benadering genoemd, in tegenstelling tot de traditionele concept-context benadering, waarbij leerlingen eerst de vakkennis moet opbouwen om hem daarna toe te kunnen passen. Als uitgangspunt voor deze “nieuwe scheikunde” zijn ontwikkelingen uit Engeland, Duitsland en de Verenigde Staten gebruikt. Op dit moment wordt op een aantal scholen in Nederland proef gedraaid met modules “Nieuwe scheikunde”. In dit onderzoek is een module ontwikkeld volgens de context-concept benadering, die ook past in het viervlakschemieonderwijs. Deze module is vervolgens op twee scholen gebruikt en er is door middel van enquêtes, interviews, bandopnames en toets resultaten onderzoek gedaan naar de opbrengsten van de module. Ter vergelijking was, naast de onderzoeksgroep, op beide scholen een parallelklas die volgens de traditionele concept-context methode les had. De leerlingen die gewerkt hebben met de nieuw ontworpen module “Forensisch Onderzoek en Voedsel- en Warenautoriteit” blijken, in vergelijking tot de controle-groep, een beter inzicht gekregen te hebben in de maatschappelijke relevantie van chemie. Zij hebben echter minder vaardigheid ontwikkeld in het chemisch rekenen dan de leerlingen die via de oude methode uit het boek zich de stof hebben eigen gemaakt. Dit eerste blijkt uit zowel de enquêtes als de interviews. De lagere vaardigheid blijkt uit de toets cijfers. De leerlingen waren niet uitgesproken positief over het werken met de nieuwe module. Dit kan veroorzaakt zijn door het gevoel “direct in het diepe gegooid te worden”. De module vroeg vanaf de eerste opdracht grote berekeningen met meerdere deelstappen achter elkaar, terwijl het boek dit rustig opbouwt. De experimenten in de module zijn wel als goed en nuttig ervaren. Ook deze conclusies blijken uit zowel de enquêtes als de interviews. Over het werken in groepen kan geen eenduidige conclusie getrokken worden: uit de enquêtes blijkt dat dit als licht positief ervaren is, maar uit de interviews blijkt juist een negatieve ervaring. De laatste onderzoeksvraag: “Op welke momenten in het werken met de nieuwe module vindt een sprong in denkniveau plaats en waar wordt deze sprong door veroorzaakt?” is beantwoord aan de hand van video opnames. Een aantal keer is er bij sommige leerlingen een stijging in niveau tijdens de les vast te stellen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64219
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page