University of Twente Student Theses

Login

Validatie van een schalingsmethode: Een onderzoek naar een vernieuwende methode op het gebied van het terugschalen van explosies.

Braekt, R. in de (2013) Validatie van een schalingsmethode: Een onderzoek naar een vernieuwende methode op het gebied van het terugschalen van explosies.

[img] PDF
11MB
Abstract:Tegenwoordig is de dreiging van aanslagen overal ter wereld aanwezig. Veelal bestaat de hoofdlading hierbij uit een grote hoeveelheid explosief materiaal, met een gewicht tot wel duizenden kilo’s. De gevolgen hiervan zijn vernietigend, naast het grote gevaar voor personen, worden bouwwerken vernield of raken beschadigd. Om een inschatting te kunnen maken van de gevolgen van een dergelijke aanslag is er reeds onderzoek gedaan naar effecten van een explosie en de uitwerking ervan op constructie elementen. Een grootschalig onderzoek naar de gevolgen van een explosie op constructies is echter zeer duur en is maar op beperkte locaties in de wereld mogelijk, in Nederland gelden vele beperkingen waardoor men gedwongen is de experimenten op kleine schaal uit te voeren. Het terugschalen van een grote explosie is echter niet eenvoudig, hiervoor was dan ook tot voorkort geen juiste methode voorhanden. Er is een nieuwe schalingsmethode ontwikkeld, welke uit gaat van een eendimensionale explosie, beter bekend als de equivalente volume approach, hierbij wordt gebruik gemaakt van een tunnel waarin de blastgolf zich voortplant. Deze scriptie gaat over de bovengenoemde methode, middels experimenten wordt de validiteit van de schalingsmethode gecontroleerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een referentieproef, een hemisferische explosie van 1kg, en overeenkomende geschaalde tunneltesten. De resultaten van zowel de referentieproef als de tunneltesten worden vooraf voorspeld en berekend, waarna de gemeten waarden ermee worden vergeleken. Als de schalingsmethode correct is dan zouden de resultaten overeen moeten komen. Naast het meten van de druk worden bij elk van de experimenten stalen strips beproefd, de optredende vervorming als gevolg van de explosie wordt daarbij vooraf bepaald en gemeten. Zodoende kunnen de resultaten van zowel de drukmetingen als de vervormde staalplaatjes vergeleken worden om de methode te valideren. Een tweede experiment in dit onderzoek is de controle van de grafiek waarmee de geschaalde impuls bepaald kan worden. Deze grafiek is onderdeel van de schalingsmethode, en hier bestond nog onduidelijkheid over de praktische toepasbaarheid. Zodoende is besloten een reeks experimenten uit te voeren met een tunneltest opstelling waarbij verschillende ladinggewichten voor de tunnel tot ontploffing worden gebracht. Daarbij zijn op gezette afstanden de optredende druk gemeten, waarna vervolgens de impuls en geschaalde impuls bepaald konden worden. Na deze te plotten in de betreffende grafiek bleek dat deze redelijk overeenkomt met de waarden die de schalingsmethode voorschrijft. De resultaten van de referentieproef en bijbehorende tunneltesten kwamen helaas niet in alle gevallen overeen, voor een deel kwam dit door slechte meetresultaten. Daarnaast was het gebruikte materiaal in sommige gevallen niet opgewassen tegen de vrijkomende krachten. Geconcludeerd kan worden dat de schalingsmethode toepasbaar is om experimenten in de toekomst met minder springstof uit te voeren, mits een goede tunnelconstructie gebruikt wordt. Enig vervolgonderzoek naar de juiste tunnel en opstelling is wel benodigd.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64221
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page