University of Twente Student Theses

Login

MODULE NOBELPRIJS: herontwerp voor havo en vwo, implementatie en evaluatie

Graaf, Leontien de (2009) MODULE NOBELPRIJS: herontwerp voor havo en vwo, implementatie en evaluatie.

[img] PDF
1MB
Abstract:In Nederland draait sinds twee jaar een pilot op het gebied van nieuw Scheikunde-onderwijs. Dit is context-conceptgebaseerd onderwijs dat werkt met modules, die een aantal chemische onderwerpen (concepten) behandelen vanuit een maatschappelijke, beroeps- of theoretische context. De enige module die expliciet de ontwikkeling van (wetenschappelijke) modellen behandelt is de module Nobelprijs. In dit onderzoek is de bestaande module Nobelprijs zoals die wordt gebruikt op OSG Erasmus in Almelo herontworpen, geimplementeerd en geevalueerd. De doelstelling was om de module naar havo en vwo te differentieren, de chronologische ontwikkeling van het atoommodel voor de leerlingen duidelijk te maken, en om leerlingen te leren werken met atoommodellen (atoombouw, covalentie, elektrovalentie, radioactiviteit). Ten opzichte van de oude versie van de module Nobelprijs werden de modellen en wetenschappers iets anders ingedeeld, en werden opdrachten in de tekst opgenomen die leerlingen laten nadenken over de ontwikkeling van de modellen. De vwo-versie bevat meer opgaven en opdrachten, met grotere diepgang dan de havo-versie. De module is gebaseerd op samenwerkend leren. De onderzoeksvraag was of de herontworpen modulen Nobelprijs voor havo en vwo voldoen aan de doelstellingen van verhoging van inzicht in modelvorming, samenwerking en behaald kennisniveau, en hoe de module wordt ervaren door docenten en leerlingen. De onderzoeksvraag werd gesplitst in vier deelvragen die werden beantwoord door gebruik te maken van vragenlijsten over modellen voor en na afloop van de module, logboek, lesobservatie en interview met de docenten. De antwoorden op de vragen worden gecategoriseerd naar niveau van modelvorming van Grosslight. volgens: Niveau I: modellen worden gezien als als voorbeelden, een tekening, of als kopieen van de werkelijkheid.; Niveau II: modellen zijn gemaakt met een doel, gericht op de relatie tussen model en werkelijkheid (geen kopie). Niveau III: een model is dynamisch, en wordt beinvloed door de modelmaker. De module blijkt het inzicht in de ontwikkeling van het atoommodel van de leerlingen enigszins te verhogen. Het gemiddelde niveau van inzicht in modellen stijgt licht, van 10% van de leerlingen in niveau II naar 30% in niveau II. Leerlingen zien een model niet meer als precies de werkelijkheid, maar vaker als een versimpeling van de werkelijkheid . Uit een van de vragen blijkt dat leerlingen ook besef hebben van het feit dat een model dynamisch is, en moeilijke verschijnselen kan verduidelijken (aspecten van niveau II en III). De module heeft de gewenste diepgang voor havo en vwo, en biedt voldoende mogelijkheden tot samenwerking. De concepten over atoombouw worden voldoende behandeld, en de leerlingen konden na afloop de oefeneindexamen-opgaven maken. Welk niveau de leerlingen blijvend gehaald hebben zal volgend cursusjaar blijken, bij de behandeling van gerelateerde onderwerpen. De docenten hebben de module als goed ervaren, er zijn wat tips voor aanpassing, maar volgend cursusjaar zijn de modules niet aangepast.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64226
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page