University of Twente Student Theses

Login

Leren samenleven in de praktijk: de maatschappelijke stage onderzocht

Hordijk, Danielle (2009) Leren samenleven in de praktijk: de maatschappelijke stage onderzocht.

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit onderzoek is een onderzoek van onderwijs. Het onderzoek van onderwijs maakt deel uit van de master Lerarenopleiding VHO Maatschappijleer. Het is de afsluitende scriptie die aan het eind van de opleiding dient te warden ingeleverd. In deze tijden van economische onrust in de maatschappij worden er allerlei maatregelen en ideeën geopperd om de economische crisis tegen te gaan. Een van de manieren om ervoor te zorgen dat jongeren meer in aanraking komen met de maatschappij en eventueel al wat beroepservaring opdoen, is de maatschappelijke stage. Hoewel deze stage een geschiedenis heeft die begon lang voor de economische crisis, wordt de maatschappelijke stage ook wel als een van de manieren gezien om bij te dragen aan de oplossing van de economische crisis. Ze is echter geen beleidsmaatregel die in het kader van de economische crisis is genomen. De meningen over de maatschappelijke stage zijn verdeeld. Mbo-ers zouden (onbedoeld) van hun eventuele stageplekken warden afgehouden door de leerlingen die de maatschappelijke stage !open. (Trouw, 5 maart 2009). De politieke partijen zijn verdeeld over dit onderwerp. Hierin lijkt een duidelijke tweedeling tussen links en rechts te ontstaan. Aan de linkerkant wordt door de PvdA gesteld dat de maatschappelijke stage een instrument is om jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. (website PvdA) De SP stelt dat de maatschappelijke stage niet alleen van belang is voor de leerlingen, maar ook van belang voor de maatschappij. (website SP) Seide partijen zijn dus voorstander van de maatschappelijke stage. De CU sluit zich ook bij die groep aan. (website CU) Niet alleen de SP, PvdA en de CU scharen zich achter het voorstel om de maatschappelijke stage in te voeren in Nederland. De huidige grootste partij, het CDA, is ook een sterke voorstander van de invoering van de maatschappelijke stage. Het CDA stelt op haar website: 'De jongere leert dat burger zijn meer is dan klant zijn van de overheid. Ook biedt de stage een extra kans kinderen vertrouwd te maken met de waarden en normen van onze maatschappij.'(website CDA) Bovendien laat zij duidelijk weten dat zij het initiatief tot deze stage heeft genomen. Al in 1999 wordt het CDA in combinatie met de maatschappelijke stage genoemd in de kranten. (Volkskrant, 21November1999) Als er zoveel voorstanders zijn van de maatschappelijke stage aan de linkerkant en in het midden van het politieke spectrum, hoe is de verdeling dan aan de rechterkant? Aan de rechterkant van het politieke spectrum zijn de meningen verdeeld. De VVD vindt de maatschappelijke stage onzin en zou graag zien dat het geld op een andere (betere?) manier in het onderwijs zou worden geïnvesteerd. (website WD) De SGP staat ook niet achter het voorstel om de maatschappelijke stage verplicht te stellen. Er is echter ook een interessante ontwikkeling gaande aan deze zijde van het politieke spectrum. De PW vindt namelijk dat de maatschappelijke stage niet ver genoeg gaat en stelt een burgerschapsprogramma voor waarin er sprake is van wekelijks vrijwilligerswerk en een stage van drie maanden aan het einde van de opleiding. (website PVV, 14 november 2006) Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de meningen aan de rechterkant van het politieke spectrum verdeeld zijn. Zoals hierboven al duidelijk bleek, zijn er vier partijen v66r de invoering van de maatschappelijke stage: SP, PvdA, CDA en CU. Deze partijen bezitten respectievelijk 25, 33, 41 en 6 zetels in de Tweede Kamer. Opgeteld bezetten zij met elkaar momenteel dus 105 zetels in de Tweede Kamer. Daardoor kan worden gesteld dat de meerderheid van de Tweede Kamer het er over eens is: de maatschappelijke stage is een vooruitgang voor het onderwijs. Er is dan ook besloten om de maatschappelijke stage verplicht in te gaan voeren op de middelbare scholen. Momenteel bevindt de maatschappelijke stage zich in de invoeringsstage. In deze fase zijn er ongeveer 60.000 leerlingen op de een of andere manier bezig met een maatschappelijke stage. Deze stages vinden in allerlei vormen plaats. Politicoloog Hordijk schreef in een eerder essay over een eventuele overlap tussen maatschappijleer en de maatschappelijke stage.1 De conclusie van dit essay luidde dat er wel degelijk een overlap is tussen deze twee. De maatschappelijke stage kan, mits goed afgestemd op het vak maatschappijleer, een zeer goede aanvulling zijn. Hierbij staat wel centraal dat het verband tussen de maatschappelijke stage en het vak maatschappijleer heel duidelijk moet zijn. Dat geldt zowel voor de docenten als de leerlingen. Een van de verbanden tussen de maatschappelijke stage en maat-schappijleer is burgerschapsvorming. De maatschappelijke stage kan worden gezien als burger- schapsvorming in de praktijk. Bij maatschappijleer komt de theoretische kant van burgerschapsvorming aan bod. Op deze grond zou er heel goed samenwerking kunnen plaatsvinden tussen de maatschappelijke stage en het vak maatschappijleer.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Teaching Social Sciences and Humanities in secondary education MSc (68535)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/64233
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page