University of Twente Student Theses

Login

Het vergroten van ouderbetrokkenheid van de game Taaltreffers

Eidhof, Gijs (2013) Het vergroten van ouderbetrokkenheid van de game Taaltreffers.

[img] PDF
2MB
Abstract:Het doel van het onderzoek was om de ouderbetrokkenheid bij de game Taaltreffers te bevorderen. Ouderbetrokkenheid is belangrijk, omdat blijkt dat het een positieve invloed heeft op de schoolprestaties van leerlingen. De game Taaltreffers lijkt een geschikt middel om deze ouderbetrokkenheid te bevorderen. Taaltreffers (een online educatief spel) wordt ingezet in het taalonderwijs, met als doel de woordenschat te verbeteren. Het idee is dat kinderen woorden leren op school en vervolgens thuis (met behulp van de game) met hun ouders verder leren. Deze vorm van ouderbetrokkenheid is getracht te verhogen door het organiseren van een aantal interventies. In deze interventies is een belangrijke rol voor FC Twente weggelegd, waarbij gebruik wordt gemaakt van de positieve aantrekkingskracht van de club en spelers. De interventies bestonden uit het bezoeken van een wedstrijd van FC Twente, het bijwonen van een ‘workshop thuisleren’ door ouders op de open dag van FC Twente en het meedoen aan een Taaltreffers competitie waarbij kaartjes voor een wedstrijd van FC Twente te winnen waren. Voor de interventie zijn een vragenlijst en interviews afgenomen, waarvan de resultaten als input voor de interventies is gebruikt. Hieruit bleek dat ouders wel graag willen helpen bij het schoolwerk van hun kinderen, maar vaak niet goed weten op welke manier dat moet. Bovendien bleek dat de communicatie tussen leerkracht en ouder kan worden verbeterd. Om te bepalen of de interventies hebben geholpen om de ouderbetrokkenheid (bij de game Taaltreffers) te vergroten zijn wederom interviews afgenomen, is een evaluatie gehouden van de tweede interventie en is data verzameld over het aantal inlogmomenten op de game thuis. Concluderend kan worden gesteld dat de interventies op korte termijn hebben gezorgd voor een vergrote ouderbetrokkenheid bij de game. De kennis van thuisleren in het algemeen lijkt bovendien, kijkende naar de evaluatie van de interventie, toegenomen. Om ook op de lange termijn de ouderbetrokkenheid te stimuleren en te vergroten zijn aanbevelingen geschreven voor scholen, ouders en het Taaltreffers team.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science and Technology MSc (60023)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64269
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page