University of Twente Student Theses

Login

Context-Concept chemie en van Hiele's abstractieniveaus

Rombouts, Wolf (2009) Context-Concept chemie en van Hiele's abstractieniveaus.

[img] PDF
913kB
Abstract:De laatste jaren is vanuit verschillende hoeken de vraag naar verandering van het bèta-onderwijs sterk gegroeid. Het huidige curriculum kan de ontwikkelingen in het onderzoek en in het bedrijfsleven niet meer bijbenen. Tevens is de relevantie van het schoolvak scheikunde voor veel leerlingen zoek. In het licht van deze problematiek is er de afgelopen jaren gekeken naar een vernieuwing van het curriculum. Daarbij zijn de ontwikkelingen in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten als uitgangspunt gebruikt. De context‐concept chemie, zal naar alle waarschijnlijkheid de vernieuwing zijn waar de komende jaren naar toe wordt gewerkt. Bij deze vernieuwing kunnen leraren zelf een belangrijke rol spelen, geïnteresseerde leraren kunnen actief betrokken worden bij het vormgeven van het nieuwe onderwijs in de vorm van het ontwikkelen van modules. Er is vraag naar eerstegraads leraren die vernieuwingen vorm kunnen geven en daarmee bijdragen aan het verbeteren van de onderwijspraktijk. Het doel van dit onderzoek is om een module te ontwikkelen/vernieuwen die in de lijn van het nieuwe context‐concept chemie onderwijs ligt. Deze module is vervolgens gebruikt en getest in de onderwijspraktijk. Tijdens de module is gekeken of leerlingen aan de hand van deze module specifieke kennis opgedaan hebben. Dit is door middel van een toets vooraf en achteraf, logboeken en geluidsopnamen bepaald. De antwoorden op vragen en opmerkingen van leerlingen zijn aan de hand van verschillende niveaus van abstractie ingedeeld, om zo het verschil tussen de beginsituatie en de eindsituatie te bepalen. Verder is gekeken naar het verschil in abstractieniveaus per experiment om zo een trend te kunnen identificeren en naar de relatie tussen eindrapportcijfers en het bepaalde abstractieniveau van leerlingen. Het blijkt dat leerlingen in staat zijn om een hoger abstractieniveau te bereiken na afloop van de module. Dit is bevestigd door alle gebruikte onderzoeks-methoden. Echter is uit de data van dit onderzoek niet duidelijk geworden, op welk moment in module leerlingen de stap naar een hoger abstractieniveau zetten. Er is een verband tussen de eindrapportcijfers en het bepaalde abstractieniveau van leerlingen. Leerlingen met hogere rapportcijfers bleken een hoger abstractieniveau te hebben na afloop van de module in vergelijking met leerlingen die lagere rapportcijfers hadden.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:54 computer science
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64294
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page