University of Twente Student Theses

Login

Nieuwe Scheikunde en de abstractieniveaus van Van Hiele

Westenend, Anneke (2009) Nieuwe Scheikunde en de abstractieniveaus van Van Hiele.

[img] PDF
356kB
Abstract:In het scheikundeonderwijs is zich het afgelopen decennium een (r)evolutie aan het aftekenen, niet alleen in Nederland, maar ook in enkele andere West-Europese landen, de Verenigde Staten en Canada. Een nieuwe benaderingswijze moet gaan leiden tot meer enthousiaste leerlingen die inzicht krijgen in de rol van chemie in het eigen dagelijks leven en in maatschappelijke contexten. Bovendien wil men bereiken dat leerlingen een beter beeld krijgen van de rol van chemie in wetenschap en industrie. De spin-off van deze nieuwe benaderingswijze van het schoolvak scheikunde zou moeten zijn dat er meer studenten toestromen in de Bètavakken op HBO en Universiteit. De ontwikkelingen binnen het schoolvak scheikunde is in Nederland inmiddels bekend onder de noemer ‘Nieuwe Scheikunde’ (zie hoofdstuk 2). Om er inhoud aan te geven, worden er lesmodules ontwikkeld en getest op testscholen. Deze testfase is anno 2009 nog volop aan de gang, en zal gevolgd moeten worden door een evaluatie over de effectiviteit van deze nieuwe benadering. Een evaluatie vraagt echter om onderzoek aan concrete onderwijs-processen op scholen die Nieuwe Scheikunde modules gebruiken in het onderwijs. Dit is een klus die veel tijd en kost. In het kader van het vak Onderzoek van Onderwijs, heeft mijn vakdidacticus Fer Coenders in al zijn wijsheid besloten om zijn studenten een steentje aan deze klus te laten bijdragen. Daarbij heeft hij gestimuleerd om in tweetallen samen te werken, zodat de nadruk vooral komt te liggen op onderzoek naar de praktijksituatie in het onderwijs, en niet op literatuurstudie van artikelen van onderwijskundigen. In het voortraject van dit onderzoek heb ik daarom intensief met Wolf Rombouts samengewerkt. Onderliggend verslag is een poging om een tip van de sluier op te lichten over wat er met leerlingen gebeurt als ze onderwijs aangeboden krijgen volgens de uitgangspunten van ‘Nieuwe Scheikunde’. Om daar inzicht in te krijgen, hebben we ervoor gekozen het leerproces van leerlingen op een systematische manier te analyseren. Daarvoor is gebruik gemaakt van een indeling in abstractieniveaus die Van Hiele vanuit de meetkunde heeft ontwikkeld. Meer daarover in hoofdstuk 4. De hoofdvraag van het onderzoek is: “Leidt onderwijs ingericht volgens de context-concept benadering tot de verwachtte verhoging van het abstractieniveau bij leerlingen?” In hoofdstuk 5 tot en met 8 wordt beschreven hoe het onderzoek is opgezet, zijn de resultaten weergegeven, gevolgd door conclusie en discussie. De module Nieuwe Scheikunde die we hebben gebruikt is ‘Schoonmaken’. Deze hebben we eerst bewerkt tot een module ‘Schoonmaken van olieslachtoffers’. De module en herontwerp wordt besproken in hoofdstuk 3 en geëvalueerd in hoofdstuk 9. Wolf Rombouts heeft deze op het Marianum in Groenlo (mei-juni) gebruikt en ik op het Rietveld Lyceum in Doetinchem .
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science and Technology MSc (60023)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64295
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page