University of Twente Student Theses

Login

Ontwikkeling van sociale competenties: de invloed van het programma van de Ruud van Nistelrooy Academy en de rol van de school

Poelman, Laura (2013) Ontwikkeling van sociale competenties: de invloed van het programma van de Ruud van Nistelrooy Academy en de rol van de school.

[img] PDF
960kB
Abstract:Dit artikel beschrijft een onderzoek dat zich richt op de sociale competenties van kinderen op de Ruud van Nistelrooy Academy. De Ruud van Nistelrooy Academy is een organisatie die zich focust op het bieden van kansen aan kinderen uit een sociaal zwakke omgeving. In dit onderzoek is nagegaan hoe sociale competenties van kinderen op de academy gedurende een jaar veranderen. Hierbij is data verzameld middels kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Om de sociale competenties van de kinderen te meten is er voor gekozen om een vragenlijst af te nemen bij aanvang van de academy en het afnemen van dezelfde vragenlijst aan het eind van het academy-jaar. De vragenlijsten zijn door de kinderen van de academy en de hoofdcoaches per groep ingevuld. Daarnaast zijn er interviews gehouden met de interne begeleiders van de scholen die partners zijn van de academy en met kinderen die al deel hebben genomen aan het programma van de academy. Op deze manier is de rol van de school bij het onderhouden van de sociale competenties ter sprake gekomen. Uit de resultaten blijkt dat er op een aantal schalen significante verschillen zijn. Hierbij is tevens op locatieniveau gekeken op welke schalen er significante verschillen zijn. De significantie verschillen zijn veelal positief, wat betekent dat er voor deze schalen op de eindmeting significant hoger is gescoord dan bij de beginmeting. De interne begeleiders geven aan positieve veranderingen te zien in de competenties bij de kinderen die deel hebben genomen aan het programma van de academy. Tot slot geven kinderen, die al hebben deelgenomen aan het programma, aan dat zij zich verbonden voelen met de academy en zich positief hebben ontwikkeld door de academy.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/64312
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page