University of Twente Student Theses

Login

Zittenblijven In De Kleuterklas

Sinke, Mariska (2013) Zittenblijven In De Kleuterklas.

[img] PDF
344kB
Abstract:In dit onderzoek is onderzocht op basis van welke overwegingen leerkrachten in Nederland besluiten om een leerling te laten blijven zitten in de kleuterklas. Om deze overwegingen te achterhalen is met zeven leerkrachten een mondeling semigestructureerd interview afgenomen. Deze leerkrachten zijn tussen de één en veertig jaar werkzaam als leerkracht van een kleuterklas. Het blijkt dat alle leerkrachten zowel naar de cognitieve als sociaal-emotionele vaardigheden van een leerling kijken, maar dat er een verschil te zien is in de nadruk die gelegd wordt. Zes van de zeven leerkrachten kunnen gezien worden als zogenaamde empirische leerkrachten die geloven dat een leerkracht in staat is om een leerling middels extra instructies te ondersteunen. Eén leerkracht kan gezien worden als nativistisch, wat inhoudt dat deze leerkracht gelooft dat de ontwikkeling van een leerling een natuurlijk proces is waar geen invloed op uitgeoefend kan worden. De leerkrachten hebben met het doorkleuteren onder andere voor ogen dat de leerling sociaal-emotioneel kan rijpen en dat achterstanden ingehaald kunnen worden. Er worden positieve effecten verwacht van het doorkleuteren, zoals het krijgen van meer zelfvertrouwen, het verkrijgen van meer sociale vaardigheden en het comfortabeler voelen door de leerling. Uit de interviews is verder gebleken dat er op dit moment al enkele alternatieven voor het doorkleuteren worden toegepast. Leerkrachten lijken het doorkleuteren veelal als laatste hulpmiddel in te zetten om een leerling te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Naar aanleiding van dit onderzoek zou er gekeken kunnen worden hoe alternatieven voor het doorkleuteren, zoals een aanpassing van het traditionele klassensysteem of het onderwijs in groep drie, toegepast kunnen worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/64321
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page