University of Twente Student Theses

Login

Internationale Competenties: Over het leren en meten van competenties van de hbo-opleiding IBL

Veldschoten, Nienke (2013) Internationale Competenties: Over het leren en meten van competenties van de hbo-opleiding IBL.

[img] PDF
589kB
Abstract:Dit onderzoek is onderdeel van het promotieonderzoek van Van Weerden (2012), waarin een mogelijke discrepantie wordt onderzocht tussen de geleerde competenties van de internationale hbo-opleiding en de vraag van het internationale Midden- en Klein Bedrijf (MKB), als gevolg van de toenemende internationalisering. In dit bacheloronderzoek is onderzocht hoe internationale competenties worden aangeleerd en getoetst bij de hbo-opleiding International Business & Languages (IBL). De algemene onderzoeksvraag is: Hoe worden internationale competenties gemeten en aangeleerd bij de hbo-opleiding International Business & Languages? Deze vraag is onderzocht aan de hand van twee hoofdvragen, die opgesplitst zijn in zes deelvragen om een beter beeld te krijgen van wat competenties inhouden, wat competentiegericht onderwijs is en wat er momenteel bekend is in de literatuur over het meten en toetsen van competenties. Aan de hand van interviews met docenten en alumni van de opleiding IBL is een aantal competenties onderzocht. Het doel van het onderzoek was het operationaliseren van drie van de in totaal zeven opleidingscompetenties, door middel van vragen als: hoe worden de competenties aangeleerd en getoetst en hoe denken de alumni over de aansluiting en meerwaarde van de geleerde stof? Er bleken een aantal overeenkomsten te bestaan tussen de mening van docenten en alumni, zoals de behoefte aan meer praktijk bij marketingvakken. Ook gaven de alumni een aantal suggesties ter verbetering van dit praktijkaspect. Op basis van de resultaten en conclusies van de geoperationaliseerde opleidingscompetenties, is het mogelijk om de resterende opleidingscompetenties (2, 3, 6 en 7) op soortgelijke wijze te onderzoeken en tot resultaten te komen die in overweging genomen kunnen worden bij een nieuwe inrichting/leerplan van de opleiding.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science BSc (56613)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/64333
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page