University of Twente Student Theses

Login

Geautomatiseerde vrijwilligersplanning voor festival Amusing Hengelo

Fredriks, Liza and Kamp, Tim van de and Witte, Bram de (2013) Geautomatiseerde vrijwilligersplanning voor festival Amusing Hengelo.

[img] PDF
724kB
Abstract:1.1 Probleembeschrijving Amusing Hengelo is een eendaags festival met optredens op diverse podia door heel Hengelo. Het festival wordt mogelijk gemaakt door het werk van vrijwilligers. Op ieder geopend podium moet minstens één vrijwilliger aanwezig zijn. Het doel is om een programma te ontwikkelen dat een planning kan genereren, waarbij vrijwilligers aan een podium worden gekoppeld in een bepaald tijdsinterval. Deze gegenereerde planning mag geen lege plekken bevatten (een interval waarop een podium open is, maar waar niet genoeg vrijwilliger beschikbaar zijn), terwijl er rekening gehouden moet worden met de eisen van de vrijwilligers, zoals een pauze na 2,5 uur, en er moet rekening gehouden worden met de voorkeuren van een vrijwilliger, zoals het graag bij willen staan bij een bepaald podium. 1.2 Aanpak Met behulp van de programmeeromgeving Delphi is er een programma gemaakt. In dit programma worden vrijwilligers gekoppeld aan een tijdsinterval, van 30 minuten, op een podium. Dit programma bestaat uit een onderdeel dat een initiële planning genereert, hierin worden eerst vrijwilligers ingepland die samen willen, vervolgens worden beperkt beschikbare vrijwilligers ingepland en op het laatst de overige vrijwilligers. Na de initiële planning wordt een verbeteringsalgoritme uitgevoerd. Dit verbeteringsalgoritme is erop gericht om het aantal lege plekken in de planning te doen verminderen. Dit doet het programma door een ongunstig ingeplande vrijwilliger `te pakken' en vervolgens deze beter in te plannen. Het verbeteringsalgoritme, alsmede het algoritme voor de initiële planning, houden geen rekening met de voorkeuren, maar enkel met de eisen van de vrijwilligers. Naast het genereren van de planning is er een functie ontwikkeld waarin wordt nagegaan of er wel genoeg vrijwilligers zijn voor het festival, dit heet de \capaciteitscheck". 1.3 Resultaten en discussie Het resultaat bestaat uit het programma wat een capaciteitsrapport generen kan en wat een vrijwilligersplanning maken kan. Wanneer de capaciteitscheck laat blijken dat er te weinig vrijwilligers zijn, dan kan er geen planning gemaakt worden zonder lege plekken. Het programma dat een planning kan genereren voldoet niet helemaal aan het doel. De gegenereerde planningen hebben tot nu toe altijd lege plekken in de planning gehad en daarnaast zijn er nog een aantal verbeteringspunten (zie de sectie 9, Discussie). Echter blijkt uit de capaciteitscheck en uit analyse van resultaten dat het ook erg lastig zal zijn om een planning te genereren zonder lege plekken met het huidige aantal vrijwilligers. Bovendien blijkt dat in de handmatige planning van de organisatie van Amusing Hengelo ook wel eens wat soepeler wordt omgegaan met de strikte eisen. In de aanbevelingen (sectie 10) wordt uitgelegd in hoeverre de resultaten bruikbaar zijn.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:EEMCS: Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science
Subject:31 mathematics
Programme:Applied Mathematics BSc (56965)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64350
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page