University of Twente Student Theses

Login

Analyseren van beslissingsprocessen door middel van interviews

Ophoff, Jan Paul (2013) Analyseren van beslissingsprocessen door middel van interviews.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Beslissingsprocessen worden gekenmerkt door meningsverschillen tussen de beslissers die opgelost moeten worden om tot overeenstemming te komen. Het is lang niet altijd duidelijk of de beslissers het met elkaar eens worden doordat de gewichten van attributen veranderen of doordat de gepercipieerde scores op bepaalde attributen veranderen. Door achteraf de juiste vragen te stellen aan de beslissers is erachter te komen of deze beslissers tot overeenstemming zijn gekomen doordat de gewichten van attributen zijn veranderd of doordat de gepercipieerde scores zijn veranderd. In dit onderzoek is een interviewschema opgezet en gevalideerd door een tweetal pilots uit te voeren. Deze pilots hebben geholpen om het interviewschema te testen en waar nodig te verbeteren. Door een interview te houden en elke beslisser te vragen naar zijn ranking van gewichten en scores aan het begin en aan het eind van het proces is het mogelijk om duidelijkheid te geven over de tijdstippen waarop en de personen waarbij veranderingen zijn opgetreden. Ook is aan te tonen of de gewichten of de gepercipieerde scores zijn veranderd. Dit interview is een gesloten interview, waarbij eerst gevraagd zal worden naar de alternatieven en de daarbij horende attributen. Zo krijgt de interviewer eerst een duidelijk beeld van de mogelijkheden en kan er een beter overzicht van het beslissingsproces gemaakt worden. Hierna wordt er dieper ingegaan op de gewichten en scores. De gewichten worden gevraagd door middel van een ranking die de interviewer de geïnterviewde laat maken. De scores van de attributen op de verschillende alternatieven worden rechtstreeks gevraagd. De ranking van de gewichten en de scores worden gevraagd voor het begin en het eind van het proces. De verschillen hier tussen kunnen daarna verder uitgediept worden, door middel van doorvragen. Ter ondersteuning van het interview is er een vergelijkingstabel geconstrueerd waarin de alternatieven, attributen, gewichten en scores vermeld kunnen worden. Hierdoor wordt het duidelijk of de benodigde informatie ook daadwerkelijk verkregen is. Voor verdere diepgang en het verkrijgen van alle benodigde informatie is er tijdens het interview de mogelijkheid tot doorvragen. Deze methode is nog te verbeteren en uit te breiden. Ter bevordering van het verkrijgen van informatie zou dit interview door 2 personen afgenomen kunnen worden. De eerste persoon doet dan het interview en de tweede persoon vult tijdens het interview de vergelijkingstabel in. Zo kan de eerste persoon de focus bij het interview houden en wordt de vergelijkingstabel gewoon ingevuld. De pilotstudies waren beiden interviews die over beslissingsprocessen van 1 à 2 jaar terug gingen. Het zou beter zijn het interview vlak na het beslissingsproces af te nemen, zodat de beslissers de nodige informatie nog paraat hebben. Om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen, is het ook een mogelijkheid om iedereen die heeft meegewerkt aan het beslissingsproces te interviewen. Dit is met de pilotstudies niet gebeurd. Vaak worden er van vergaderingen notulen gemaakt. Als deze beschikbaar zijn, is het mogelijk om deze informatie als toevoeging op de interviews te gebruiken. In het interviewschema wordt op dit moment alleen uitgegaan van veranderingen in scores en gewichten, terwijl het ook belangrijk is als de attribuutdefinities veranderen. Hier zou in verder onderzoek nog verder op ingegaan moeten worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:International Business Administration BSc (50952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64360
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page