University of Twente Student Theses

Login

Toetsevaluatie door leerlingen : picking the low hanging fruit

Dirken, Mark (2010) Toetsevaluatie door leerlingen : picking the low hanging fruit.

[img] PDF
248kB
Abstract:Leren is een proces waarin iemand zich verbeteren wil in een specifieke activiteit. Iemand kan leren zoals beschreven is in de leercylus van Kolb (Kolb): (Zelf) Ervaren, overdenken, veralgemeniseren en toepassen. Dit is een proces waarin iemand zichzelf verbeterd in een onderwerp of vaardigheid. Iemand kan ook leren via het kennisoverdrachtmodel (zie bijvoorbeeld Simons1999), waarin een ander hem iets leert of hem feedback geeft op zijn handelen. In deze focus zet men in vakgebieden als onderwijskunde, pedagogiek en psychologie de docent centraal. Wanneer men de leerling benadert over wat hij zelf beter kan doen, in deze studie het maken van toetsopgaven, komt men uit op een reflectieactiviteit. In reflectie denkt iemand na over wat hij doet en wat hij beter kon en kan gaan doen (dat is het gewenste gedrag). Deze stappen hebben een grote overlap met de leercyclus van Kolb, net als een spiraalmodel voor reflectie van Korthagen voor docenten (Korthagen, 1998). Het zelfstandig leren, zoals hierboven beschreven, kan men dan zien als een proces dat verbeterd kan worden. Het gereedschap van bedrijfsmatig kwaliteitsmanagement, bijvoorbeeld een Deming cyclus (Plan/do/check/act of PDCA cyclus, zie Deming,1950: Arveson, 1998: Schelzer & Sesselmann, 2008) waarin immers procesverbetering voorop staat, komt dan snel in zicht. Hierin wordt de uitvoerende werknemer betrokken bij de evaluatie van bedrijfsprocessen in een streven naar continue verbetering (Zie Operational Excellence). Een kenmerk van zo een bedrijfsmatig verbeterproces is dat de werknemer dit doet met middelen en procedures, aangereikt door een leidinggevende. Een professional, zoals bijvoorbeeld ook een docent, kenmerkt zich door het uitvoeren van een vergelijkbaar, continu verbeterproces. (Schön, 1983). Hierin experimenteert en reflecteert hij om zijn eigen functioneren te verbeteren. De professional verschilt van bovengenoemde werknemer in dat hij dit proces zelf structureert en regisseert. Analoog aan bovengenoemde discussie over procesverbetering kan het oplossingsproces dat leerlingen toepassen bij het maken van toetsopgaven gezien worden als een proces dat verbeterd kan worden. Hiervoor kan de docent de leerling het een en ander uitleggen. Dit is dan een toepassing van het kennisoverdrachtmodel (zie bijvoorbeeld Simons, 1999). De leerling kan ook zelf naar zijn eigen oplosproces kijken. Dit zou hij kunnen doen als professional, waarbij hij zelf dit proces opzet en uitvoert, of als werknemer, namelijk dat hij dit met aangereikt gereedschap uitvoert. In deze studie wordt de leerling gevraagd zijn eigen oplosproces voor toetsopgaven te evalueren en te verbeteren alsof hij een werknemer is, m.a.w. hij wordt gefaciliteerd in dit proces. Het is van hem niet te verwachten dat hij dit evaluatieproces als een professional zelf op zou kunnen zetten zonder daaraan voorafgaand enige vorm van opleiding hiervoor ontvangen te hebben. Het toetsevaluatieproces wordt uitgevoerd met behulp van een toetsevaluatieformulier dat leerlingen moet faciliteren in het evalueren en reflecteren over het maken van hun toets. Daartoe wordt eerst reflectie behandeld als evaluatie-activiteit zelf, in het onderwijs en bij adolescenten. Vervolgens wordt het ontwerp van zo een toetsevaluatie-formulier besproken. Naast de eisen aan de verwoording en lay-out van het formulier, vraagt dit ook een vertaling van de elementen van systematische probleem aanpak naar foutcategorieën om goede oplossingsstrategieën te propageren. De resultaten van dit onderzoek, de discussie en de conclusie met mogelijke aanbevelingen voor verder onderzoek sluiten deze scriptie af.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Science Education and Communication MSc (60708)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/64364
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page